Công đoàn Giáo dục tỉnh

Triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

Cập nhật ngày: 19/08/2019 05:51:48

Công đoàn Giáo dục (CĐGD) tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn (CĐ) năm học 2018 - 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 - 2020.


Công đoàn giáo dục tỉnh vinh dự nhận Cờ thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Năm học 2018 - 2019, CĐGD tỉnh thực hiện tốt công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, nhà giáo, người lao động (CB,NG,NLĐ). Tuyên truyền, vận động đội ngũ NG,NLĐ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chủ trương công tác CĐ. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội. Công tác xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh, CĐGD tỉnh, CĐ cơ sở đã vận động tiết kiệm, góp vốn xoay vòng với số tiền hơn 5 tỷ đồng; phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo phát động toàn ngành mua hơn 5.000 thẻ bảo hiểm y tế, với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng. Bàn giao nhà mái ấm CĐ, xây dựng cơ quan, đơn vị nhà trường xanh – sạch – đẹp, an toàn vệ sinh lao động. Năm học 2019 - 2020, CĐGD tăng cường đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, chất lượng đội ngũ cán bộ, hiệu quả hoạt động của CĐGD các cấp...

Dịp này, nhiều đồng chí được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ. Nhiều cá nhân, tập thể được CĐGD Việt Nam và Ban Thường vụ CĐGD tỉnh khen thưởng đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động CĐ.

Chí Thiện

Gửi bình luận của bạn