Tiếp tục đổi mới quản trị đại học, nâng cao chất lượng đào tạo và kết nối cộng đồng

Cập nhật ngày: 14/08/2019 09:33:41

Khép lại năm học 2018-2019, Trường Đại học Đồng Tháp đạt được nhiều thành quả trên nhiều lĩnh vực công tác như: đảm bảo chất lượng, nghiên cứu khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, cơ sở vật chất và thiết bị, kế hoạch - tài chính, công tác sinh viên. Tiêu biểu là hoạt động nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới quản trị và kết nối cộng đồng.


Sinh viên ngành sư phạm Ngữ văn, Trường Đại học Đồng Tháp tham gia chương trình “Kết nối những trái tim thơ”

Nhà trường tiếp tục phát triển các chương trình đào tạo theo định hướng nghề nghiệp và chất lượng cao, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với sử dụng lao động; hoàn thiện công tác tổ chức quản lý đào tạo theo hướng chuyên nghiệp, tin học hóa; duy trì và mở rộng hợp tác với các bên liên quan ngoài trường trong đào tạo và sử dụng lao động; nghiên cứu và chuẩn bị nguồn lực để mở các ngành đào tạo mới đáp ứng nhu cầu xã hội.

Đối với các ngành sư phạm (SP), nhà trường ưu tiên tuyển học sinh giỏi, học sinh các trường chuyên vào học các ngành SP, kết hợp với sơ tuyển qua xét học bạ 3 năm phổ thông và phỏng vấn, chú trọng đạo đức, tác phong, ngoại hình, năng khiếu SP. Bên cạnh đó, nhà trường phát triển các chương trình đào tạo SP theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người giáo viên, tăng khối lượng thực hành, giảm lý thuyết, đáp ứng tốt với thực tiễn SP theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Đối với các ngành ngoài SP, chương trình đào tạo được thiết kế trên cơ sở tham khảo mô hình các trường đại học tiên tiến trong và ngoài nước, chú trọng sự tham gia của bên liên quan, nhà sử dụng lao động, thích ứng tốt với những thay đổi của thực tiễn kinh tế, văn hóa, xã hội. Đồng thời, nhà trường chủ động kết nối, tìm kiếm và cung cấp thông tin tuyển dụng và hỗ trợ người học tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp; đẩy mạnh hoạt động khảo sát, lấy ý kiến người học, cựu người học, nhà sử dụng lao động về các hoạt động của trường để có những điều chỉnh phù hợp.

Các mô hình khởi nghiệp sáng tạo, phát triển văn hóa đọc, bồi dưỡng kỹ năng sinh viên hoạt động hiệu quả và đạt nhiều thành quả đáng trân trọng. Sinh viên Lâm Khả Hân, lớp ĐH Kế toán 2015A đạt giải Khuyến khích cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia khu vực phía Nam; nhóm sinh viên Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Lê Kim Xoàn, Võ Thị Thu Thanh - lớp ĐHQTKD15A và sinh viên Nguyễn Thị Thùy Dương lớp ĐHQTKD17A đạt 2 Giải thưởng ý tưởng tiềm năng tại cuộc thi Ý tưởng, dự án khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp năm 2018. Câu lạc bộ Đọc sách DThU với các hoạt động kết nối và chia sẻ, góp phần phát triển kỹ năng cho sinh viên; Không gian sách DThU tiếp nhận được hơn 5.000 quyển sách của đơn vị và cá nhân gửi tặng.

Trong năm học, cán bộ và giảng viên và sinh viên nhà trường đã công bố 421 bài báo trên các tạp chí khoa học có chỉ số ISSN, trong đó có 354 bài báo trong nước và 67 bài báo quốc tế. Về các giải thưởng khoa học và công nghệ, giảng viên của nhà trường đã đạt được các thành tích gồm: 3 giải Ba - Giải thưởng “Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ”; 1 giải thưởng thuộc “Công trình trọng điểm phát triển Toán học giai đoạn 2010-2020”. Cùng với sự nỗ lực và đam mê nghiên cứu khoa học, sinh viên của nhà trường đã đạt được 3 giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Bộ (1 giải Nhì, 2 giải Ba).

Nhà trường chủ động thiết lập mối quan hệ với các trường đại học có uy tín trên thế giới để mở rộng hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên và sinh viên. Chủ động tham gia hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế; bồi dưỡng chuyên môn và trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ giảng viên; xây dựng các chương trình trao đổi sinh viên quốc tế, chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài; ký kết thỏa thuận hợp tác với các nước thuộc khu vực ASEAN; mở rộng liên kết đào tạo với 15 cơ sở đào tạo nước ngoài tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của địa phương và khu vực.

Nhà trường đã thành lập được 3 nhóm nghiên cứu có khả năng tiếp cận các hướng nghiên cứu có thế mạnh để hợp tác nghiên cứu với các chuyên gia nước ngoài; tiếp tục cử giảng viên, sinh viên đi học, bồi dưỡng ở nước ngoài với ngành phù hợp định hướng phát triển của nhà trường; đồng thời ưu tiên đối tác có nhu cầu hợp tác nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ đáp ứng chiến lược đào tạo của trường.

THÙY VĂN

Gửi bình luận của bạn