Quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ, giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn

Cập nhật ngày: 25/07/2019 09:14:27

ĐTO - Thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2016 - 2020, UBND tỉnh, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các giải pháp về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV) đạt chuẩn, trên chuẩn đối với từng ngành học, cấp học đáp ứng nhu cầu dạy và học tại các đơn vị trường. 


Cán bộ quản lý tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức

Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục đúng quy định. Các thông tin liên quan đến công tác tuyển dụng đều được Sở GD&ĐT chỉ đạo các phòng chuyên môn đăng tải công khai về số chỉ tiêu, điều kiện dự tuyển, xếp hạng, giúp GV có thể cập nhật thông tin. Việc tuyển dụng được tổ chức công khai, có sự tham dự của các ứng viên; sự giám sát của các cơ quan có liên quan của tỉnh.

Mỗi năm, Sở GD&ĐT tổ chức rà soát nhu cầu nhân sự của từng đơn vị thực hiện điều động, biệt phái, cân đối GV trước khi tuyển dụng. Ở mỗi đơn vị, việc phân công, phân nhiệm đối với GV thực hiện đúng hướng dẫn của cấp trên và thực tế của đơn vị. Tạo điều kiện thuận lợi cho GV thực hiện nhiệm vụ được phân công và quản lý chặt chẽ công việc của các cấp quản lý. Ngoài những tiêu chí theo quy định, căn cứ vào tình hình thực tế, hoàn cảnh và những đóng góp của GV cho đơn vị, cho ngành, Sở GD&ĐT xây dựng các tiêu chí ưu tiên phù hợp với nhu cầu; xét các tiêu chí công khai, minh bạch. Nhờ cách làm cụ thể, công khai, “có lý có tình”, sau nhiều năm công tác, nhiều trường hợp GV trong tỉnh hiện đang công tác ở các trường thành thị và nông thôn được điều chuyển theo đúng nguyện vọng.

Cùng với công tác tuyển dụng, luân chuyển, điều động, Sở GD&ĐT đề ra các giải pháp chuẩn hóa đội ngũ GV theo quy định. Sở GD&ĐT đã phối hợp với Trường Đại học Đồng Tháp, các đơn vị đào tạo trong, ngoài tỉnh đào tạo các lớp học nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ với các hình thức vừa học vừa làm, tập trung... Chủ trương trên của Sở GD&ĐT được các đơn vị trường đồng tình, tạo điều kiện thuận lợi giúp GV tham gia học tập chuẩn kiến thức, kỹ năng. Đối với ngành học mầm non, đến nay 100% GV đạt chuẩn, 88,69% GV trên chuẩn. Đối với ngành học phổ thông, cấp Tiểu học có 100% GV đạt chuẩn, 97,25% GV trên chuẩn; cấp THCS, THPT 100% GV và  CBQL đạt chuẩn, 100% GV được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục...

Tính đến tháng 12/2018, tỷ lệ GV và CBQL giáo dục các ngành học, cấp học trong tỉnh đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (CNTT) cơ bản từ trên 85% - trên 99%.  Ngoài kỹ năng nghiệp vụ, Sở GD&ĐT chỉ đạo Trung tâm Giáo dục Thường xuyên – Kỹ thuật Hướng nghiệp tỉnh tiếp tục đào tạo và cấp chứng chỉ kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản dành cho GV, CBQL hoàn thành các chứng chỉ theo quy định. Theo Sở GD&ĐT, sau thời gian tăng cường tập trung thực hiện tổ chức các lớp bồi dưỡng CNTT và cấp chứng chỉ Tin học từ chuẩn cơ bản trở lên cho GV. Đặc biệt, tỷ lệ GV, CBQL giáo dục các ngành học, cấp học trong tỉnh đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT tiệm cận, cơ bản vượt với chỉ tiêu đặt ra vào năm 2020.

Thời gian tới, Sở GD&ĐT tiếp tục phối hợp thực hiện các lớp hoàn chỉnh tiêu chuẩn đối với GV, CBQL giáo dục. Tiếp tục thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2016 - 2020, Sở GD&ĐT phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu về giáo dục. Trong đó có công tác đào tạo nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ GV trong dạy học, phát huy tính sáng tạo trong phương pháp giảng dạy của GV, đánh giá đúng năng lực chuyên môn của đội ngũ GV, nhất là năng lực thực tiễn, nghề nghiệp và chuẩn mực đạo đức sư phạm.

C.PHƯƠNG

Gửi bình luận của bạn