Tăng cường quản lý việc dạy thêm, học thêm

Cập nhật ngày: 23/07/2019 12:32:26

Việc dạy thêm, học thêm (DT,HT) là nhu cầu có thật của học sinh và cha mẹ các em nhằm giúp học sinh củng cố, hệ thống hóa kiến thức, nâng cao kỹ năng đã học. Tính đến cuối tháng 5/2019, có 43 trường THPT và 132 cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường được Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cấp phép. Số giáo viên được Sở GD&ĐT cấp phép dạy thêm là 78 giáo viên. Các Phòng GD&ĐT đã cấp phép cho 227 cơ sở dạy thêm.

Sở GD&ĐT đã tăng cường quản lý việc DT,HT. Trong đó, Sở tiếp tục phổ biến, đẩy mạnh tuyên truyền các quy định về DT,HT đến học sinh, cha mẹ học sinh và cán bộ, giáo viên bằng các hình thức phù hợp để thực hiện đúng. Để hạn chế DT,HT sai quy định trong hè năm 2019, Sở GD&ĐT đã phối hợp với Hội Khuyến học tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh và nghiêm cấm việc “biến tướng” trong học thêm, dạy thêm. Đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra việc DT,HT, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra vi phạm...

Theo đánh giá của Sở GD&ĐT, tình trạng DT,HT sai quy định từng bước giảm. Tuy nhiên, theo dư luận phản ánh vẫn còn tình trạng DT,HT sai quy định, giáo viên có biểu hiện o ép học sinh học thêm, phân biệt đối xử giữa học sinh học thêm và không học thêm... gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Để khắc phục tình trạng trên, trong thời gian tới, bên cạnh những việc đã thực hiện, Sở GD&ĐT sẽ thực hiện một số biện pháp. Cụ thể, tăng cường việc tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về DT,HT (ngoài các kênh thông tin hiện hành, mở rộng việc tiếp nhận thông tin về DT,HT qua ứng dụng OTT Zalo, Viber từ đầu năm học 2019-2020 để có thể kịp thời xử lý vi phạm.

Sở phối hợp cùng Thanh tra tỉnh thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 61 ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh về thanh tra công tác quản lý DT,HT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020; thanh tra đột xuất khi có thông tin phản ánh của người dân để kịp thời chấn chỉnh các vi phạm về DT,HT. Sau mỗi đợt thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất về DT,HT, công khai các trường hợp giáo viên vi phạm, không nêu chung chung, nể nang, né tránh...

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về GD&ĐT trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 127/2018/NĐ-CP, trong đó có quản lý DT,HT và trách nhiệm được quy định trong Quyết định số 2/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh; đồng thời chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với ngành GD&ĐT trong quản lý DT,HT.

T.T

 

Gửi bình luận của bạn