Năm học 2019 - 2020

Kiên quyết xử lý nghiêm đối với cá nhân, tổ chức để xảy ra tình trạng lạm thu

Cập nhật ngày: 19/08/2019 15:37:02

ĐTO - Năm học 2019 - 2020, UBND tỉnh đã có các văn bản chỉ đạo đối với ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) giải quyết các vấn đề cơ bản của ngành mà xã hội đang quan tâm. Sở GD&ĐT đã quán triệt trong toàn ngành, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên (GV) tăng cường công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ, trong đó có việc chống lạm thu. Đồng thời công khai hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục (GD) công lập, gắn với trách nhiệm cá nhân, đơn vị nếu để tình trạng lạm thu xảy ra.


Các khoản thu chi năm học 2019 – 2020 phải được niêm yết công khai tại bảng thông báo để học sinh và phụ huynh theo dõi

Các vấn đề được ngành quan tâm, tập trung đó là việc dạy thêm học thêm và ngăn chặn vấn đề lạm thu tại các cơ sở GD, các đơn vị trường. Một trong những giải pháp được Sở GD&ĐT đưa ra là các khoản thu được thực hiện tại bộ phận tài vụ, không giao cho GV dạy lớp thu các khoản thu từ HS, cha mẹ HS, các tổ chức cá nhân. Các khoản thu được quy định cụ thể như học phí, thu theo
Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh; các quy định về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ học phí học tập đối với HS thuộc diện hộ nghèo đa chiều. Vấn đề thu phí giữ xe, Hiệu trưởng trường chịu trách nhiệm trong việc tổ chức đấu giá hoặc xét giao khoán cho tổ chức, cá nhân quyền khai thác dịch vụ trông giữ xe, ký kết hợp đồng giao nhận quyền khai thác dịch vụ trông giữ xe. Quá trình thực hiện phương thức đấu giá hay giao khoán trường phải thực hiện theo đúng hướng dẫn. Các đơn vị trường phải có phương án tổ chức thu, nộp, quản lý, sử dụng nguồn thu từ cho thuê tài sản công theo đúng quy định hiện hành.

Với tinh thần công khai, minh bạch các khoản thu trong năm học mới, nhà trường và Ban đại diện (BĐD) cha mẹ học sinh (CMHS) có văn bản thống nhất các khoản thu thỏa thuận: thu dạy 2 buổi/ngày, ngoại ngữ tăng cường, tổ chức bán trú, giữ trẻ trong cơ sở GD. Đối với các khoản thu tăng cường cơ sở vật chất phục vụ bán trú như mua sắm các thiết bị, vật dụng phục vụ bữa ăn, nghỉ trưa và các khoản khác, trường phải mở sổ quản lý, theo dõi, sử dụng và hàng năm phải tiến hành kiểm kê theo quy định; các dự toán mua sắm phát sinh phải thỏa thuận, thống nhất với BĐD CMHS đưa ra mức đóng góp. Sau khi thống nhất và hoàn thiện các khoản thu thỏa thuận, các cơ sở GD gửi báo cáo về Sở GD&ĐT. Đối với các khoản thu mua quần áo đồng phục, thể dục thể thao, đồ dùng, dụng cụ học tập... Các trường thống nhất kiểu mẫu với CMHS để CMHS tự lựa chọn trang bị, hoặc thống nhất trong BĐD CMHS để xem và quyết định hình thức thực hiện thích hợp.

Đối với khoản thu dạy thêm học thêm, bảo hiểm y tế, các khoản thu tự nguyện, kinh phí hoạt động của BĐD CMHS, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường phải thực hiện theo đúng văn bản chỉ đạo của Sở; thu theo đúng quy định, thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, cấm thu bình quân đối với CMHS. BĐD CMHS thực hiện thu, chi đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ. Không được lợi dụng danh nghĩa để thu các khoản thu ngoài quy định; không được thu các khoản bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, GV, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học, cán bộ quản lý, GV, nhân viên nhà trường.

Giám sát chặt chẽ vấn đề thu, chi đầu năm học mới, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các phòng chuyên môn trực thuộc Sở, Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố triển khai, tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra việc thu, quản lý, sử dụng tại các trường. Kiên quyết xử lý nghiêm cá nhân, đơn vị để xảy ra tình trạng lạm thu tại địa bàn. Các cơ sở GD phải có trách nhiệm trong việc triển khai, công khai rộng rãi đến toàn bộ cán bộ, GV, nhân viên, CMHS trường. Hiệu trưởng nhà trường thông qua các cuộc họp, hội nghị chủ động lấy ý kiến đồng thuận, ghi biên bản cụ thể. Nhà trường có các quy định mở về thời điểm thu, không gộp các khoản thu, đóng góp tập trung vào đầu năm để không gây khó khăn cho CMHS. Ngoài các khoản thu theo quy định của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, các trường không được tự ý đặt ra các khoản thu thêm từ CMHS, HS dưới bất kỳ hình thức nào khác.

C.Phương

Gửi bình luận của bạn