Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp

Cập nhật ngày: 18/11/2019 05:36:51

Vừa qua, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tôn Hoàng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Nông về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp.

Để thực hiện tốt Đại hội Đảng bộ các cấp, Huyện ủy Tam Nông đã tổ chức hội nghị hướng dẫn công tác chuẩn bị văn kiện, lập danh mục hồ sơ, thể thức, kinh phí Đại hội cho các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội và các tổ giúp việc đảm bảo thành phần, số lượng theo quy định; chỉ đạo kiện toàn, bổ sung cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 theo quy định; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự và tổ chức Đại hội cấp cơ sở... Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện sẽ hoàn thành trước ngày 15/8/2020.

Qua buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tôn Hoàng đề nghị huyện cần xây dựng văn kiện Đại hội đạt chất lượng cao, thực hiện tốt đề án nhân sự các cấp, thành lập đoàn đến làm việc với các xã, thị trấn để thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội. Đồng thời thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và tăng cường thông tin tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp.

Chí Cường

Gửi bình luận của bạn