Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp

Cập nhật ngày: 14/11/2019 13:49:34

ĐTO - Sáng 14/11, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Châu Thành và Lấp Vò về công tác chuẩn bị Đại hội (ĐH) Đảng bộ các cấp.


Đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành

Theo đồng chí Nguyễn Tấn Lực - Bí thư Huyện ủy Châu Thành, BTV Huyện ủy chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức triển khai, quán triệt kịp thời Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về ĐH đảng bộ các cấp tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. BTV Huyện ủy đã ban hành những quyết định về việc thành lập các tiểu ban văn kiện, nhân sự, phục vụ ĐH và tổ biên tập văn kiện ĐH. Đến nay, các tiểu ban và tổ giúp việc cho ĐH đều đi vào hoạt động, trong đó, tổ biên tập văn kiện đã hướng dẫn xây dựng đề cương văn kiện cho cấp ủy cơ sở, phân công nhiệm vụ cụ thể cho những thành viên chuẩn bị văn kiện của huyện.

Trước ngày 30/3/2020, cấp ủy huyện sẽ hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện ĐH, dự kiến nhân sự cấp ủy, BTV, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra cấp ủy khóa mới, trình Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần cuối trước khi thông qua BTV Tỉnh ủy. Dự kiến ĐH đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ tổ chức trong tháng 5/2020.


Đồng chí Bùi Văn Thành - Bí thư Huyện ủy Lấp Vò (đứng) báo cáo tình hình chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp với đoàn công tác

Còn tại huyện Lấp Vò, hiện nay, BTV Huyện ủy đang tập trung lãnh đạo xây dựng Báo cáo chính trị, dự kiến trình hội nghị BTV Huyện ủy góp ý (lần 1) trong tháng 12/2019. Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy cũng đang tích cực chuẩn bị văn kiện ĐH. BTV Huyện ủy lãnh đạo rà soát nguồn nhân sự quy hoạch cấp ủy, các chức danh chủ chốt Đảng bộ huyện và cơ sở về tiêu chuẩn, điều kiện, đảm bảo theo quy định.

Theo kế hoạch, trong tháng 11/2019, BTV Huyện ủy sẽ tổ chức hội nghị rà soát, bổ sung nguồn nhân sự quy hoạch. Đảng bộ xã Vĩnh Thạnh được chọn tổ chức ĐH điểm đảng bộ cơ sở và thí điểm ĐH trực tiếp bầu BTV, Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy; Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện làm ĐH điểm chi bộ cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng đánh giá cao công tác chuẩn bị ĐH Đảng bộ các cấp của BTV Huyện ủy Châu Thành và Lấp Vò. Đồng thời, yêu cầu hai địa phương khẩn trương hơn nữa trong việc chuẩn bị ĐH; có phân công nhiệm vụ cụ thể và lộ trình thực hiện rõ ràng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, hai huyện cần xây dựng báo cáo chính trị thật sự có chất lượng; phải quan tâm nghiên cứu thực hiện tốt Đề án nhân sự; rà soát, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của huyện; giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo và đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về ĐH Đảng các cấp...

N.An

Gửi bình luận của bạn