Công ty CP XNK Y tế Domesco

Chú trọng công tác xây dựng Đảng

Cập nhật ngày: 03/07/2013 05:05:50

Bên cạnh việc lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, trong những năm qua, Đảng ủy Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco luôn chú trọng đến công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco cho biết, năm 2008, Đảng bộ Công ty được thành lập với 34 đảng viên (ĐV), sinh hoạt tại 5 chi bộ trực thuộc. Đảng ủy Công ty luôn chú trọng phát triển ĐV có chất lượng, không chạy theo số lượng. Đến nay, toàn Đảng bộ có 111 ĐV và 6 chi bộ.


Lễ kết nạp đảng viên mới

Hằng năm, Đảng ủy Công ty xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác tạo nguồn phát triển ĐV. Trong đó, đơn vị tập trung vào các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục phẩm chất chính trị, đề ra các chỉ tiêu cụ thể và thực hiện đúng quy trình kết nạp ĐV theo sự hướng dẫn của cấp trên. Số quần chúng ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn quy định, thể hiện được tính tiên phong gương mẫu, đặc biệt là hoàn thành nhiệm vụ trong công việc tại đơn vị và tham gia nhiệt tình với phong trào do Công ty phát động.

ĐV Võ Trường Hải - Phòng Công nghệ thông tin được kết nạp đảng năm 2012, chia sẻ: “Để được đứng vào hàng ngũ của Đảng, bản thân tôi nỗ lực phấn đấu rất nhiều, ngoài làm tốt công việc ở đơn vị còn phải tích cực tham gia các phong trào do Công ty phát động, nhất là phong trào Đoàn. Khi được kết nạp Đảng tôi cảm thấy tự hào, bản thân luôn gương mẫu hoàn thành tốt công việc”.

Đảng ủy Công ty quan tâm giáo dục nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên (CBĐV) thông qua quán triệt nội dung các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự chuyển biến từ “nhận thức” sang “hành động” đối với mỗi CBĐV khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. CBĐV trong Công ty tích cực học tập, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, nâng cao ý thức trách nhiệm để xây dựng Công ty ngày càng phát triển. Kết quả, trong những năm gần đây tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm trên 90%; chi bộ trực thuộc đạt trong sạch, vững mạnh trên 85%.

Đảng ủy Công ty triển khai việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với giáo dục phẩm chất, đạo đức, lối sống cho CBĐV trong toàn Công ty. Từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong sự nghiệp phát triển chung của đơn vị. Bên cạnh đó, Đảng ủy Công ty lấy việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trên tinh thần nghiêm túc, đúng quy trình theo sự hướng dẫn của Đảng cấp trên.

Sau hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Đảng ủy Công ty đã xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tập trung vào các nội dung: Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBĐV; phát huy vai trò của Bí thư chi bộ trong công tác tuyên truyền giáo dục; mối quan hệ phối hợp giữa Đảng ủy Công ty và Hội đồng Quản trị. Qua đó, giáo dục, rèn luyện CBĐV phải có ý thức, trách nhiệm nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị, đồng thời phải gương mẫu, có ý thức xây dựng đơn vị ngày càng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc cho biết thêm: “Từ khi Công ty chính thức có tổ chức Đảng đã tạo được không khí thi đua sôi nổi trong sản xuất kinh doanh; CBĐV có ý thức hơn trong công việc, giờ giấc, tác phong, đặc biệt là ý thức trách nhiệm của bản thân thể hiện từ lời nói đến việc làm. Thời gian tới, Đảng ủy Công ty sẽ chú trọng nâng cao công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp ĐV gắn với xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và nâng cao chất lượng ĐV, phát huy tinh thần đoàn kết trong Đảng để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ”.

D.Út-Đ.Tuấn

Gửi bình luận của bạn