Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh kết nạp được 1.235 đảng viên mới

Cập nhật ngày: 26/06/2013 03:47:04

Theo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội VI, toàn Đảng bộ kết nạp được 1.235 đảng viên mới, đạt 102,91% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân 2 năm qua đạt 97,35% (chỉ tiêu Nghị quyết là 95%), trong đó đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 12,45%. Hơn 2 năm qua, có 887 lượt đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khen thưởng.

* Theo Thị ủy Sa Đéc, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ thị xã Sa Đéc đã kết nạp được 625 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trên toàn Đảng bộ thị xã là 3.160 đảng viên, chiếm tỷ lệ 3,03% dân số (tăng 0,03% so với Nghị quyết cả nhiệm kỳ). Hàng năm, các chi, đảng bộ cơ sở được công nhận đạt trong sạch, vững mạnh đạt trên 92%; đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 91,62%, theo Nghị quyết 90% trở lên, trong đó 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đạt được kết quả trên là do các cấp ủy đảng quan tâm từ khâu tạo nguồn, phân công đảng viên giúp đỡ, bồi dưỡng quần chúng ưu tú; thực hiện quy trình hồ sơ kết nạp đảng viên theo đúng quy định; có sự chú ý đến đối tượng trẻ và quan tâm đến động cơ phấn đấu vào Đảng của quần chúng để xem xét, kết nạp.

K.N

Gửi bình luận của bạn