Thị trấn Lai Vung

Xây dựng Đảng vững mạnh bắt nguồn từ chi bộ

Cập nhật ngày: 14/06/2013 06:02:39

Đảng bộ thị trấn Lai Vung (huyện Lai Vung) hiện có 13 chi bộ trực thuộc với hơn 220 đảng viên. Năm qua, Đảng bộ thị trấn có 13/13 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh (TSVM), trên 83% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ thị trấn được công nhận Đảng bộ TSVM tiêu biểu nhiều năm liền. Có được thành tích trên là sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, sự đồng thuận của nhân dân, trong đó vai trò của chi bộ và tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên là điều kiện tiên quyết.


Thị trấn Lai Vung đang giữ gìn và phát triển nghề làm nem truyền thống

Thời gian qua, Đảng ủy thị trấn Lai Vung đã tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt; nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên... từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ. Chi bộ khóm 2 là một trong ba chi bộ được công nhận TSVM tiêu biểu năm 2012. Nhờ thực hiện đúng nguyên tắc dân chủ, lấy dân làm gốc nên mọi công tác đều hoàn thành tốt. Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ khóm 2 luôn chú trọng tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên, tăng cường công tác quản lý và phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong các phong trào.

Được sự lãnh chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các hội, đoàn thể mà hộ nghèo trong thị trấn có điều kiện vươn lên. Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2012 còn 8,96%, giảm trên 2,6%. Xác định thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp là thế mạnh của địa phương, thời gian qua, thị trấn duy trì và phát triển nhiều nghề truyền thống như: đan bội tre, nghề mộc, làm nem... góp phần phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Nhiều tấm gương lao động sản xuất giỏi, trong đó có đảng viên; nhiều đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn là những tấm gương sáng về lao động sản xuất, làm giàu chính đáng.

Đồng chí Ngô Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Lai Vung cho biết: "Chúng tôi xác định, muốn xây dựng Đảng bộ vững mạnh phải bắt nguồn từ các chi bộ ở địa bàn dân cư mà nòng cốt là đảng viên ở các chi bộ. Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", hàng năm thị trấn Lai Vung đã xây dựng được nhiều công trình cầu, đường...".

Mỗi công trình được phát động trong nhân dân đều có sự gương mẫu, đi đầu của đảng viên và sự đồng thuận của người dân trong việc đóng góp vốn, giải phóng mặt bằng và hiến đất xây dựng. Đảng viên Trần Minh Hòa ở khóm 5 đã tự nguyện hiến phần đất trên 120m2, trị giá hơn 100 triệu đồng để mở rộng tuyến đường 30/4. Nhờ vai trò tiên phong của đảng viên nơi đây nên nhân dân tích cực hưởng ứng. Công trình nâng cấp, mở rộng đường Lê Hồng Phong (khóm 3) và đường 30/4 (khóm 5) với tổng chiều dài trên 3.500m được nhân dân hiến hơn 10.500m2 đất để xây dựng, trị giá hàng tỷ đồng.

Ngoài sự gương mẫu của đảng viên, đoàn viên hội viên cũng là những hạt nhân của các phong trào. Mỗi chủ trương trước khi đưa ra bàn bạc lấy ý kiến nhân dân thì chi bộ, Ban nhân dân các khóm đều tổ chức quán triệt chặt chẽ, tạo sự nhất trí cao trong hệ thống chính trị, do đó khi đưa vào thực hiện đều thuận lợi và mang lại hiệu quả cao.

Xây dựng Đảng vững mạnh phải bắt nguồn từ chi bộ và đảng viên là hạt nhân của các phong trào, thị trấn Lai Vung đã vận dụng có hiệu quả kinh nghiệm quý báu đó trong xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, làm nòng cốt cho mọi phong trào hành động cách mạng ở địa phương.

Nhựt An

Gửi bình luận của bạn