Xử lý hành vi sử dụng đèn Led chiếu hình ảnh quảng cáo làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

Cập nhật ngày: 12/06/2019 06:23:19

ĐTO - Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực quảng cáo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, kiểm tra trên địa bàn về các hoạt động quảng cáo sử dụng đèn Led chiếu hình ảnh quảng cáo xuống lòng, lề đường gây ảnh hưởng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Khi có phát hiện loại hình quảng cáo nêu trên, địa phương tổ chức chấn chỉnh tuyên truyền sâu rộng cho tổ chức, cá nhân tự tháo dỡ, chấm dứt hoạt động.

Nếu tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm, yêu cầu Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa xã hội tiến hành kiểm tra xử lý kịp thời theo quy định tại khoản 4, Điều 8 Luật Quảng cáo; điểm b, khoản 2, Điều 51 Nghị định số 158/2013-NĐCP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Thành Nguyễn

Gửi bình luận của bạn