Thực hiện 2 bản sao bảo vật quốc gia

Cập nhật ngày: 30/05/2019 17:54:43

ĐTO - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa thống nhất cho Ban quản lý Khu di tích Gò Tháp làm 2 bản sao tượng thần Vishnu, nhằm giới thiệu các giá trị nổi bật của di sản văn hóa Óc Eo tại Khu di tích Gò Tháp, đồng thời chứng minh tính xác thực và toàn vẹn của di tích đền thần Vishnu Gò Tháp Mười đến khách tham quan và nghiên cứu.

Sở cũng giao Khu di tích Gò Tháp thực hiện đầy đủ thủ tục xin cấp phép làm bản sao bảo vật quốc gia theo quy định hiện hành; sử dụng nguồn kinh phí không tự chủ năm 2019 của đơn vị, thực hiện thủ tục quyết toán đúng quy định hiện hành; cử người giám sát trong quá trình làm bản sao đảm bảo an toàn bảo vật quốc gia, sau khi hoàn thành có thủ tục bàn giao nhập kho đúng nơi bảo quản ban đầu.

Bên cạnh đó, Bảo tàng tỉnh phối hợp thực hiện, có văn bản thống nhất cho mượn theo thủ tục hành chính quy định; thực hiện thủ tục bàn giao 2 tượng thần Vishnu để làm bản sao theo đề nghị của Khu di tích Gò Tháp. Phối hợp giám sát quá trình làm bản sao, nhập kho bảo quản ngay sau khi việc làm bản sao hoàn thành.

Thành Nguyễn

Gửi bình luận của bạn