Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đề xuất đầu tư, nâng cấp nhiều thiết chế văn hóa - thể thao cấp tỉnh

Cập nhật ngày: 17/05/2019 05:59:57

ĐTO - Sáng 16/5, Ban Văn hóa-Xã hội của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đến Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) để giám sát về hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Sở đối với hệ thống thiết chế văn hóa-thể thao (VHTT) trên địa bàn tỉnh.


Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát

Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Đoàn Tấn Bửu-Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự buổi giám sát.

Thời gian qua, các thiết chế VHTT trên địa bàn tỉnh được quan tâm đầu tư phát triển góp phần phục vụ tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân. Nét nổi bật là Sở VH-TT&DL và các địa phương trong tỉnh đã xã hội hóa kêu gọi các đơn vị, cá nhân tài trợ hoặc đầu tư kinh phí cho các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao ở các địa phương phát triển. Hạn chế trong quản lý, khai thác thiết chế VHTT là một số di tích văn hóa, lịch sử bị xuống cấp nhưng thiếu kinh phí trùng tu, tôn tạo; đa số Trung tâm Văn hóa-Học tập cộng đồng và Nhà Văn hóa ấp ở các xã chưa hoạt động hiệu quả; đội ngũ cán bộ văn hóa cấp cơ sở chưa đáp ứng nhu cầu thực tế; sân bãi phục vụ hoạt động thể dục thể thao ngày càng bị thu hẹp, bị chuyển đổi mục đích sử dụng;...

Sở VH-TT&DL đề xuất HĐND tỉnh có ý kiến với tỉnh bố trí nguồn vốn xây Trung tâm Văn hóa tỉnh; quan tâm nâng cấp cơ sở vật chất, sân bãi thể thao bị xuống cấp; chuyển đổi chức năng sử dụng Nhà Văn hóa Lao động tỉnh như một trung tâm hội nghị cấp tỉnh; có chính sách ưu đãi nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư các công trình, dịch vụ thể thao ở cấp cơ sở hoặc tại các trong trường học; có chế độ ưu đãi đặc thù cho các vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh; tăng ngân sách sự nghiệp thể thao ở cấp cơ sở;...

Ban Văn hóa-Xã hội của HĐND tỉnh ghi nhận các khó khăn, kiến nghị của Sở VH-TT&DL để đề xuất với các ngành liên quan của tỉnh xem xét, giải quyết.

Phú Thuận

Gửi bình luận của bạn