UBND tỉnh triển khai văn bản luật mới

Cập nhật ngày: 31/05/2019 16:38:29

Chiều ngày 31/5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản pháp luật được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV.

Hội nghị triển khai văn bản luật mới

Tham dự hội nghị tại điểm cầu chính của UBND tỉnh có đại diện các sở, ban, ngành tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội – nghề nghiệp; các doanh nghiệp nhà nước tỉnh. Tại điểm cầu UBND cấp huyện có Thường trực Hội đồng nhân dân, Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể; cấp xã có Chủ tịch UBND, công chức Tư pháp - Hội tịch, Trưởng công an.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên triển khai 7 luật và 2 Công ước, bao gồm: Luật Đặc xá; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật Công an nhân dân; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật Trồng trọt và Luật Chăn nuôi; Công ước chống tra tấn, pháp luật Việt Nam về chống tra tấn; Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

Ngoài ra, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch và Luật Cảnh sát biển, các đại biểu tự nghiên cứu.

T.T

Gửi bình luận của bạn