• Chú trọng nâng cao năng lực công chức chuyên trách cải cách hành chính
  • 30/07/2020
  • Xác định vai trò quan trọng của đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính (CCHC) trong tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC, tỉnh Đồng Tháp luôn quan tâm, chú trọng cập nhật, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ công chức chuyên trách CCHC các ngành, các cấp.
  • Cần phát huy kết quả đạt được và khắc phục nhanh các hạn chế
  • 29/07/2020
  • ĐTO - Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh vừa đến kiểm tra tại 8 đơn vị, gồm các Sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo và Văn phòng UBND tỉnh.
Xem tin đã đăng theo ngày: