• Cần xem lại sự phù hợp của Hệ thống quản lý chất lượng
  • 30/09/2020
  • ĐTO - Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001 (Hệ thống quản lý chất lượng) được triển khai thực hiện từ năm 2006 theo Quyết định số 144 ngày 20/6/2006, Quyết định số 118 ngày 30/9/2009 và hiện nay là Quyết định số 19 ngày 5/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
  • Kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở Tư pháp
  • 23/09/2020
  • ĐTO - Để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính của UBND tỉnh và Cam kết thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc Sở Tư pháp với Chủ tịch UBND tỉnh trong triển khai dịch vụ công trực tuyến trong năm 2020, Sở Tư pháp đã triển khai 27 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ dichvucong. dongthap. gov.vn...
  • Người đóng góp tích cực trong công tác cải cách hành chính của tỉnh
  • 22/09/2020
  • ĐTO - Đó là anh Trần Văn Tấn - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm). Trong những năm qua, anh Tấn đã có nhiều sáng tạo, năng động trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của công cuộc cải cách hành chính của tỉnh để Đồng Tháp giữ vững thứ hạng trong tốp đầu cả nước.
Xem tin đã đăng theo ngày: