UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết vướng mắc trong bồi thường, tái định cư

Cập nhật ngày: 26/05/2019 05:44:36

ĐTO - Thời gian qua, việc triển khai thực hiện các quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số bất cập trong công tác lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân. Cụ thể là việc lập phương án bồi thường dự kiến có thay đổi so với phương án bồi thường được phê duyệt, đây là một trong những nguyên nhân làm phát sinh thắc mắc, khiếu nại của người dân trong phạm vi thực hiện dự án.

Để công tác lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định và giải phóng mặt bằng được chính xác, hạn chế thắc mắc, khiếu nại của người dân, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ, hạn chế thấp nhất các sai sót trong quá trình điều tra, khảo sát, kiểm đếm, thiết lập phương án bồi thường.

Trường hợp nội dung phương án bồi thường dự kiến niêm yết công bố lấy ý kiến của người dân có thay đổi so với phương án được cấp thẩm quyền phê duyệt phải tổ chức giải thích nguyên nhân chênh lệch cho người dân hiểu để đồng thuận với nội dung phương án được cấp thẩm quyền phê duyệt (trường hợp cần thiết, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng giải thích bằng văn bản gửi đến người dân).

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo về UBND tỉnh để xem xét, giải quyết kịp thời.

T.T

Gửi bình luận của bạn