Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khai thác cát

Cập nhật ngày: 29/04/2019 05:57:23

ĐTO - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, nhất là kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm đối với hoạt động khai thác, lập bến bãi tập kết cát sông trái phép trên địa bàn tỉnh.


Tăng cường kiểm tra thực tế việc khai thác cát

Cụ thể, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nhiệm vụ được giao và thẩm quyền của đơn vị, nghiêm túc thực hiện phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác quản lý phòng, chống vi phạm trong hoạt động khai thác cát sỏi theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên theo dõi, khảo sát thực tế, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật tại các khu vực mỏ khoáng sản, đặc biệt là các hoạt động gây mất an toàn lao động, tổn thất lớn khoáng sản, ô nhiễm, tác động xấu đến cảnh quan, môi trường, sạt lở bờ sông và các hoạt động khai thác cát sông... để kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên kiểm tra, yêu cầu đơn vị thực hiện đúng phương án khai thác đã duyệt tránh tình trạng bố trí, tập trung nhiều phương tiện khai thác tại một khu vực... đồng thời yêu cầu dừng ngay các hoạt động khai thác tại các khu vực sạt lở, các khu vực đã đạt cao độ khai thác cho phép.

Công an tỉnh tổ chức tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động khoáng sản; phối hợp với sở, ngành và địa phương liên quan triển khai các đợt cao điểm kiểm tra toàn diện việc tuân thủ quy định pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Sở Giao thông Vận tải tổ chức rà soát, kiểm tra các tổ chức, cá nhân đang có hoạt động nạo vét luồng lạch, mở bến bãi tập kết cát, sỏi; kiểm tra việc thực hiện quy định an toàn giao thông đường thủy nội địa đối với các phương tiện khai thác, vận chuyển cát. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên khảo sát, theo dõi, đánh giá nguyên nhân gây sạt lở bờ sông; báo cáo đề xuất kịp thời các giải pháp ngăn ngừa và khắc phục sạt lở bờ sông có hiệu quả.

UBND cấp huyện chủ động, thường xuyên kiểm tra thực tế tình hình khai thác khoáng sản, đặc biệt là đối với các phương tiện khai thác cát trái phép; đẩy mạnh vai trò giám sát của cộng đồng để kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm; thành lập Đoàn liên ngành cấp huyện để thường xuyên, định kỳ hoặc đột xuất (kể cả ban đêm) kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác cát sỏi trên địa bàn. Nhất là UBND huyện Hồng Ngự, UBND TX.Hồng Ngự phải tăng cường kiểm soát chặt chẽ các hoạt động khai thác vận chuyển, tập kết cát không phép trên địa bàn.

Các đơn vị được cấp phép hoạt động khoáng sản và nạo vét thông luồng trên địa bàn tỉnh phải thực hiện đúng các nội dung được cấp phép và hồ sơ được phê duyệt trong hoạt động khoáng sản và phương án nạo vét thông luồng, chỉnh trị dòng chảy có thu hồi cát sông.

Nhật Anh

Gửi bình luận của bạn