Hợp nhất các Chi cục Thuế thành lập Chi cục Thuế khu vực

Cập nhật ngày: 20/09/2019 05:23:50

ĐTO - Bộ Tài chính đã có quyết định thành lập Chi cục Thuế khu vực trên cơ sở hợp nhất các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, Đồng Tháp có 4 Chi cục Thuế khu vực. Cụ thể, hợp nhất Chi cục Thuế TX.Hồng Ngự và Chi cục Thuế huyện Hồng Ngự thành Chi cục Thuế khu vực 3, trụ sở đặt tại TX.Hồng Ngự. Hợp nhất Chi cục Thuế huyện Tháp Mười và Chi cục Thuế huyện Cao Lãnh thành Chi cục Thuế khu vực 4, trụ sở đặt tại huyện Tháp Mười. Hợp nhất Chi cục Thuế huyện Lấp Vò và Chi cục Thuế huyện Lai Vung thành Chi cục Thuế khu vực 5, trụ sở đặt tại huyện Lấp Vò. Hợp nhất Chi cục Thuế huyện Tam Nông và Chi cục Thuế huyện Tân Hồng thành Chi cục Thuế khu vực 6, trụ sở đặt tại huyện Tam Nông.

Như vậy, sau khi hợp nhất các Chi cục Thuế trên, Đồng Tháp có 8 Chi cục Thuế gồm: 4 Chi cục Thuế khu vực và 4 Chi cục Thuế: TP.Cao Lãnh, TP.Sa Đéc, huyện Thanh Bình và huyện Châu Thành.

T.T

Gửi bình luận của bạn