Công bố kết quả kiểm toán năm 2018

Cập nhật ngày: 18/09/2019 16:45:39

Ngày 18/9, UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Kiểm toán Nhà nước Khu vực IX tổ chức Hội nghị thông báo kết quả kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 tại tỉnh Đồng Tháp. Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong 60 ngày (từ 11/6 - 9/8), Kiểm toán Nhà nước Khu vực IX đã tiến hành kiểm toán tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp với mục tiêu xác nhận tính đúng đắn, trung thực của báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2018. Nội dung kiểm toán tập trung vào việc quản lý, sử dụng các khoản thu, chi ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ tài chính, kế toán và chế độ đầu tư xây dựng cơ bản của nhà nước…

Qua kiểm toán, ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu các dơn vị đã được kiểm toán lưu ý về vấn đề liên doanh, liên kết trong lĩnh vực khám chữ bệnh; nâng cao trách nhiệm trong việc sử dụng các khoản thu, chi ngân sách và tài sản nhà nước; quản lý, chỉ đạo, phối hợp thực hiện và kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; củng cố các vấn đề sát với báo cáo đã kiểm toán…


Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương 
phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương nhấn mạnh, công tác kiểm toán góp phần quan trọng trong công tác quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành ngân sách và quản lý tài sản công. Với kết quả vừa được thông báo, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết sẽ chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

Dịp này, Kiểm toán Nhà nước Khu vực IX cũng công bố quyết định Kiểm toán dự án đầu tư hệ thống giao thông kết nối hạ tầng du lịch và nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp (từ 18/9 - 28/10).

Mỹ Nhân 

Gửi bình luận của bạn