Họp mặt công tác phi chính phủ nước ngoài

Cập nhật ngày: 27/09/2019 06:04:03

ĐTO - Sáng 25/9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Đồng Tháp tổ chức họp mặt công tác phi chính phủ nước ngoài. Đây là buổi họp mặt thường niên nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức phi chính phủ và đối tác được gặp gỡ, chia sẻ thông tin trong quá trình hợp tác.


Lễ ký kết biên bản ghi nhớ về việc viện trợ công tác an sinh xã hội giữa UBND huyện Tháp Mười và tổ chức HABITAT

Quan hệ với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được xác định là một kênh quan hệ đối ngoại nhân dân trong đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta. Tại Đồng Tháp, hoạt động phi chính phủ nước ngoài bắt đầu từ những năm 90, kể từ khi Việt Nam bước vào công cuộc đổi mới. Đến nay, qua gần 30 năm hoạt động, trên địa bàn tỉnh có 160 tổ chức phi chính phủ nước ngoài, trong đó có khoảng 25 tổ chức phi chính phủ hoạt động thường xuyên, với tổng giá trị viện trợ gần 1 triệu USD/năm.

Đánh giá về sự viện trợ của các tổ chức phi chính phủ tại địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho rằng, tuy khoản viện trợ này không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài dành cho tỉnh, đánh giá sự phát triển quan hệ đối tác chặt chẽ từ 3 phía chính quyền – nhân dân - tổ chức phi chính phủ nước ngoài để phát huy thế mạnh của từng đối tác, đáp ứng nhu cầu và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Chủ tịch Đoàn Tấn Bửu mong muốn với vai trò vị trí của mình, các đại sứ sẽ là đầu mối quan trọng giúp Đồng Tháp có nhiều cơ hội hợp tác, tiếp nhận nhiều dự án viện trợ phi chính phủ về giáo dục, y tế, nông nghiệp, môi trường, các vấn đề xã hội để góp phần cùng với chính quyền thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà trong những năm tới.

Đồng thời yêu cầu các đối tác địa phương cần chủ động làm tốt công tác vận động các nguồn lực và nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế, đảm bảo kết hợp hài hòa giữa lợi ích của Tổ quốc và lợi ích quốc gia dân tộc; cần xây dựng kế hoạch vận động cụ thể cho đơn vị mình và tuân thủ đúng các cam kết đã ký kết với nhà tài trợ.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác an sinh xã hội

Dịp này, UBND tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng khen cho 14 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác an sinh xã hội tại Đồng Tháp. Tại buổi họp mặt, UBND huyện Tháp Mười và tổ chức HABITAT thực hiện ký kết biên bản ghi nhớ về việc viện trợ công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Mỹ Nhân

Gửi bình luận của bạn