Quốc hội sẽ họp đợt 2 tập trung tại Nhà Quốc hội

Cập nhật ngày: 28/05/2020 20:34:26

ĐTO - Ngày 28/5, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 8 theo hình thức trực tuyến. Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Báo cáo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và tiến hành thảo luận về dự thảo Luật này.

Đại biểu Phạm Văn Hòa tham gia phát biểu ý kiến

Tại phiên thảo luận đã có 14 đại biểu phát biểu ý kiến, 7 đại biểu tranh luận; trong đó, đa số ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với nhiều nội dung trong Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Tham gia thảo luận từ điểm cầu Đồng Tháp, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa cho rằng xác định 5 lĩnh vực đầu tư là phù hợp như cầu phát triển KTXH của nước ta, không dàn trải, có tập trung, trọng tâm trọng điểm, quan tâm đến các dự án lớn có tính liên kết vùng miền, tính lan toả đối với sự phát triển KTXH chung, nếu mở rộng thêm cơ chế đầu tư PPP có khả năng dẫn đến rủi ro ở cấp độ quốc gia.

 Về lựa chọn nhà đầu tư, theo đại biểu Hòa, tuỳ thực tiễn các dự án mà cấp thẩm quyền quyết định và chịu trách nhiệm chính về quyết định của mình. Tuy nhiên, tổ chức đấu thầu rộng rãi là hình thức cần chọn, để chọn lựa nhà đầu tư có đầy đủ năng lực, uy tín là công tâm minh bạch, hạn chế chỉ định thầu để bảo đảm sự khách quan.

Về nguồn vốn thực hiện dự án (chương 6) theo như dự thảo là rất cần thiết, tách bạch rõ ràng cụ thể vốn của NN và vốn của nhà đầu tư theo hợp đồng, NN đóng góp bằng ngân sách hay là tài sản khác, nếu là tài sản khác phải tính bằng giá trị thực theo cơ chế thị trường. Vốn NN được thực hiện trong các lĩnh vực rất cụ thể và chịu sự chế tài của cơ quan thanh tra, kiểm toán…

Các ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Quốc hội sẽ được UBTVQH chỉ đạo Ủy ban Kinh tế và cơ quan soạn thảo, các cơ quan hữu quan tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật để UBTVQH báo cáo Quốc hội xem xét, thông qua.

Quốc hội cũng đã nghe Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; Báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; Báo cáo của UBTVQH giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều và tiến hành thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật này.

Phát biểu kết thúc chương trình đợt 1 của kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV qua hình thức họp trực tuyến, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh, Quốc hội đã hoàn thành rất thành công chương trình đợt 1. Hình thức Quốc hội họp trực tuyến thể hiện sự đổi mới, linh hoạt trong hoạt động của Quốc hội, song vẫn bảo đảm duy trì không khí dân chủ, công khai của kỳ họp Quốc hội theo đúng quy định của pháp luật. Các đại biểu Quốc hội ở 63 điểm cầu và các đại biểu dự họp tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội đã tham gia đầy đủ và thảo luận sôi nổi, chất lượng.

Chương trình đợt 2 từ ngày 8/6 - 18/6/2020, Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội để xem xét, thông qua nhiều vấn đề quan trọng. UBTVQH sẽ chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội chuẩn bị chu đáo về nội dung, điều kiện bảo đảm để hoàn thành toàn bộ chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Thanh Trúc

Gửi bình luận của bạn