Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tại Hội nghị lần thứ 27

Cập nhật ngày: 20/06/2019 15:04:57

Ngày 17/6/2019, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 27 để xem xét, kết luận một số nội dung theo thẩm quyền.

Theo đó, qua xem xét, kết luận giải quyết tố cáo đối với đồng chí Trần Thanh Liêm, Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy cơ sở, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy đồng chí có những khuyết điểm, vi phạm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; những điều đảng viên không được làm.

Xét thấy đồng chí Trần Thanh Liêm có những khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật, UBKT Tỉnh ủy yêu cầu tổ chức đảng có thẩm quyền tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với đồng chí và các cá nhân có liên quan.

ĐKH

Gửi bình luận của bạn