TP.Sa Đéc nhân rộng mô hình “Quản lý, cảm hóa, giáo dục và cai nghiện ma túy tại cộng đồng”

Cập nhật ngày: 29/09/2019 06:02:13

UBND TP.Sa Đéc vừa tổ chức hội nghị nhân rộng mô hình “Quản lý, cảm hóa, giáo dục và cai nghiện ma túy (MT) tại cộng đồng” ra toàn địa bàn thành phố.


Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong việc thực hiện mô hình

Xã Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc là địa phương được tỉnh chọn làm điểm thực hiện mô hình này. Qua gần 9 tháng triển khai thực hiện mô hình, địa phương đã đạt nhiều kết quả trong việc phòng, chống MT và kéo giảm người nghiện. Xã đã thành lập 7 tổ công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng ở 7 ấp của xã. Hiện trên địa bàn xã không xảy ra tội phạm về MT; người nghiện MT và nghi vấn sử dụng, nghiện MT ngoài xã hội trên địa bàn xã đang có hồ sơ quản lý là 44 người, giảm 31 người so với thời điểm lập danh sách đầu kỳ. Qua thực hiện mô hình, có 10 trường hợp chuyển biến tốt, có việc làm ổn định; 3 trường hợp được tuyên dương tự nguyện cai nghiện tốt; 2 trường hợp được Công an tỉnh cho vay vốn để sản xuất hoa kiểng.

Lãnh đạo thành phố đánh giá cao sự nỗ lực của các ngành và địa phương trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu Đảng ủy, UBND 8 xã, phường còn lại nhanh chóng nắm bắt, sàng lọc đối tượng để đưa vào diện quản lý, tùy vào đặc điểm tình hình của từng địa phương có kế hoạch triển khai thực hiện nhân rộng mô hình trong tháng 10/2019.

Dịp này, UBND thành phố đã khen thưởng 2 tập thể và 15 cá nhân có thành tích trong thực hiện mô hình “Quản lý, cảm hóa, giáo dục và cai nghiện ma túy tại cộng đồng”.

Thanh Nghĩa

Gửi bình luận của bạn