Tham nhũng vặt chưa được ngăn chặn hiệu quả

Cập nhật ngày: 18/07/2019 19:27:00
Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của ngành thanh tra diễn ra sáng 18/7.
Gửi bình luận của bạn