Kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX: Biểu quyết thông qua 15 nghị quyết

Cập nhật ngày: 17/07/2019 16:10:24
Kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX Biểu quyết thông qua 15 nghị quyết
Gửi bình luận của bạn