Học tập và làm theo gương Bác ở huyện Hồng Ngự

Cập nhật ngày: 21/05/2019 09:31:18
Qua thời gian triển khai thực hiện, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thật sự đi vào cuộc sống. Nhiều tấm gương tiêu biểu xuất hiện trong các lĩnh vực đời sống xã hội như càng tiếp thêm niềm tự hào của thế hệ sau đối với vị lãnh tụ của dân tộc.
Gửi bình luận của bạn