Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

Cập nhật ngày: 10/01/2020 11:34:52

ĐTO - Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh vừa được UBND tỉnh ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 20/1/2020.

Theo đó, tổ chức, cá nhân khi tổ chức hoặc tham gia việc cưới, việc tang và lễ hội phải chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan như xem số, xem bói, yểm bùa, trừ tà và các hình thức mê tín dị đoan khác. Đồng thời không lợi dụng việc cưới, việc tang và lễ hội để trục lợi cá nhân, hoạt động, tuyên truyền trái pháp luật nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất đoàn kết trong cộng đồng, dòng họ và gia đình.

Trong quá trình tổ chức, tham gia việc cưới, việc tang không gây mất an ninh trật tự, cản trở giao thông và các hoạt động công cộng; giữ gìn vệ sinh môi trường và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt, không sử dụng phương tiện công và thời gian làm việc của cơ quan, tổ chức để thực hiện, tổ chức và tham dự việc cưới, việc tang và lễ hội (trừ trường hợp thực hiện công vụ); không sử dụng công quỹ, tài sản công để làm quà mừng cưới, viếng đám tang, dâng lễ hội phục vụ cho mục đích cá nhân.

Trong trường hợp sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố phục vụ cho việc cưới, việc tang phải thực hiện theo quy định của Luật Giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời cần tôn trọng sự yên tĩnh của cộng đồng; không gây tiếng ồn, không sử dụng âm thanh trong đám cưới, đám tang sau 22 giờ đêm và trước 6 giờ sáng. Việc sử dụng âm thanh trong việc cưới, việc tang phải đảm bảo không vượt quá độ ồn cho phép.

Việc tổ chức lễ cưới phải thực hiện sau khi đã được chính quyền địa phương cấp Giấy chứng nhận kết hôn. Lễ cưới cần được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh, phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, truyền thống văn hóa của địa phương, dân tộc, tôn giáo và phù hợp với hoàn cảnh của hai gia đình. Việc tổ chức tiệc cưới, đưa đón dâu phải tuân thủ quy định pháp luật về an toàn giao thông và trật tự công cộng.

UBND tỉnh khuyến khích các hoạt động trong tổ chức việc cưới như dùng hình thức báo hỷ thay cho giấy mời dự lễ cưới, tiệc cưới; tổ chức tiệc trà, tiệc ngọt thay cho tiệc mặn; tổ chức việc cưới trong 1 ngày; hạn chế sử dụng thuốc lá, rượu, bia trong đám cưới; tổ chức lễ cưới tập thể cho nhiều đôi nam nữ kết hôn; cô dâu, chú rể và gia đình mặc trang phục truyền thống hoặc trang phục của dân tộc Việt Nam trong ngày cưới.

Việc tang phải thực hiện đúng quy định pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch, môi trường, y tế và các quy định pháp luật khác có liên quan. Lễ tang cần được tổ chức chu đáo, trang nghiêm, gọn nhẹ, tiết kiệm, phù hợp với tập quán truyền thống văn hóa dân tộc và hoàn cảnh gia đình người qua đời. UBND tỉnh nghiêm cấm lợi dụng việc tang để hành nghề mê tín dị đoan dưới mọi hình thức; nghiêm cấm lợi dụng việc tang để cản trở việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ công dân trước pháp luật. Khi đưa tang phải tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn giao thông và trật tự xã hội; cấm rải tiền Việt Nam và các loại tiền nước ngoài trên đường đưa tang. Trong xây dựng nhà mồ, vận động nhân dân xây dựng với diện tích vừa phải để không ảnh hưởng lâu dài đến đất sản xuất và khu dân cư.

UBND tỉnh khuyến khích các hoạt động trong tổ chức việc tang như đăng ký khai tử trước khi tổ chức lễ tang; khuyến khích hình thức hỏa táng, điện táng một lần vào khu vực nghĩa trang đã quy hoạch (nếu có); hạn chế tràng hoa, trướng, lụy trong tang lễ; không rắc, rải vàng mã, tiền âm phủ khi đưa tang; xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan như yểm bùa, trừ tà, gọi hồn và những nghi thức rườm rà khác.

Các lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Nghi thức lễ hội phải được tiến hành trang trọng, phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc; bảo đảm trật tự, an ninh khi dự lễ hội; không đốt pháo, đốt và thả đèn trời; ứng xử có văn hóa trong hoạt động lễ hội; bỏ rác vào nơi quy định, giữ gìn vệ sinh môi trường; không bán vé, thu tiền tham dự lễ hội.

UBND tỉnh khuyến khích các hoạt động tổ chức lễ hội như giới thiệu ý nghĩa lịch sử của lễ hội, giáo dục truyền thống tốt đẹp của dân tộc, bồi dưỡng lòng yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam; tưởng nhớ công ơn của ông cha, ghi nhận công lao của các bậc tiền bối trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc; tổ chức các trò chơi dân gian, trò chơi mới và các hoạt động văn hóa, thể thao có nội dung bổ ích, lành mạnh, phù hợp với quy mô, tính chất, đặc điểm của lễ hội...

Thanh Trúc

Gửi bình luận của bạn