Số: 77/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 18 tháng 5 năm 2018

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 21/05/2018 15:05:27

  1. Thanh lý tài sản 15 trạm cấp nước trên địa bàn huyện Tân Hồng (có danh sách kèm theo). Giá khởi điểm: 146.353.000đ                                  

  2.  01 xe tự chế bánh xích. Giá khởi điểm: 25.000.000đ

  3. 10 xe mô  tô bán phế liệu. Giá khởi điểm: 7.000.000đ.

- Bán hồ sơ, xem tài sản: Từ ngày 21/5/2018 đến 15 giờ ngày 28/5/2018.

- Nhận hồ sơ: Ngày 28, 29 và đến 15 giờ ngày 30/5/2018 (Tiền đặt trước 10% theo giá khởi điểm).

- Tổ chức đấu giá: 10 giờ ngày 31/5/2018.

* Ghi chú: Bán - nhận hồ sơ, tổ chức đấu giá tại Phòng Tài chính – Kế hoạch  huyện Tân Hồng.

   Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Phòng Tài chính – Kế hoạch  huyện Tân Hồng. Điện thoại:  0277.3830051.

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn