Số: 76/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 18 tháng 5 năm 2018

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 21/05/2018 15:05:02

* Đấu giá các dịch vụ tại Khu di tích Xẻo Quít. Thời hạn cho thuê là 05 năm: Năm thứ nhất thực hiện theo giá trúng đấu giá, từ năm thứ hai trở đi lũy tiến tăng 10%/năm. Người trúng đấu giá thực hiện theo Quy định Điều kiện kinh doanh cho cá nhân, tổ chức sau khi trúng giá các dịch vụ tại Khu Di tích Xẻo Quít số: 02/QĐ-TTPTDL ngày 10/5/2018 của Trung tâm Phát triển Du lịch tỉnh Đồng Tháp.

* Khu mua sắm:

Quầy số 4a. Giá khởi điểm:  90.000.000đ/năm.

Quầy số 4b, 4c. Giá khởi điểm:  54.000.000đ/quầy/năm.

Quầy số  6, 7. Giá khởi điểm:  63.000.000đ/quầy/năm.

* Khu giải khát số 02. Giá khởi điểm:  90.000.000đ/năm.

- Bán hồ sơ, xem tài sản: Từ ngày 21/5/2018 đến 15 giờ ngày 29/5/2018.

- Nhận hồ sơ: Ngày 29, 30 và đến 15 giờ ngày 31/5/2018. Tiền đặt trước 10% theo giá khởi điểm và nộp vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank – CN Đồng Tháp.

- Tổ chức đấu giá: 08 giờ ngày 01/6/2018.

Người tham gia đấu giá muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Số 01, Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277  3854517

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn