Số: 75/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 16 tháng 5 năm 2018

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 21/05/2018 15:04:46

* 02 lô xe của Công an huyện Tân Hồng: (Có bảng kê chi tiết kèm theo).

  Lô 1: 61 xe mô tô, gắn máy đăng ký. Giá khởi điểm: 77.050.000đ.

  Lô 2: 52 xe mô tô, gắn máy phế liệu (48 xe 02 bánh, 04 xe 03 bánh). Giá khởi điểm: 73.600.000đ.

- Bán hồ sơ, xem tài sản: Từ ngày 21/5/2018 đến 15 giờ ngày 28/5/2018.

- Nhận hồ sơ: Ngày 28, 29 và đến 15 giờ ngày 30/5/2018 (Tiền đặt trước 10% theo giá khởi điểm).

- Tổ chức đấu giá: 08 giờ ngày 31/5/2018.

* Ghi chú: Bán - nhận hồ sơ, tổ chức đấu giá tại Công an huyện Tân Hồng.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Công an huyện Tân Hồng. Số 336, đường Nguyễn Huệ, khóm 3, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.Điện thoại:  0277. 3830149.

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn