Số: 55/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 11 tháng 4 năm 2018

Thông báo Bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 17/04/2018 09:28:28

* Đấu giá cho thuê Quyền sử dụng đất, thời hạn thuê 50 năm tại khu Thương mại - Dịch vụ thuộc khu dân cư Bờ Đông (giai đoạn 2), phường An Thạnh, thị xã Hồng ngự:

I. Đường Lê Hồng Phong

LÔ G2 (02 nền)

1. Nền số 02. Giá khởi điểm: 4.468.400.000đ

2. Nền số 03. Giá khởi điểm: 4.467.700.000đ

II. Đường Lê Lai

LÔ G2 (05 nền)

1. Nền số 12. Giá khởi điểm: 4.454.200.000đ

2. Nền số 13. Giá khởi điểm: 4.454.200.000đ

3. Nền số 14. Giá khởi điểm: 4.454.200.000đ

4. Nền số 15. Giá khởi điểm: 4.454.200.000đ

5. Nền số 16. Giá khởi điểm: 4.454.200.000đ

-  Thời gian thông báo và bán hồ sơ từ ngày 16/4/2018 đến 15 giờ ngày 15/5/2018.

-  Thời gian nhận hồ sơ và tiền đặt trước (trong giờ hành chính) từ ngày 15, 16 và đến 15 giờ ngày 17/5/2018 (Tiền đặt trước 10% theo giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ theo giá trị diện tích đất).

- Thời gian đấu giá: Vào lúc 08 giờ ngày 18/5/2018.

- Địa điểm bán hồ sơ và tổ chức đấu giá: Tại Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thị xã Hồng Ngự.

Các tổ chức trong và ngoài thị xã có nhu cầu thuê, muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thị xã Hồng Ngự.

Điện thoại: 02773.563.377.

Gửi bình luận của bạn