Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Triển khai kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước

Cập nhật ngày: 01/04/2019 17:04:35

ĐTO - Chiều 1/4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp đã có buổi làm việc với lãnh đạo Thanh tra tỉnh về tình hình thanh tra việc quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.


Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phạm Văn Hòa làm việc với lãnh đạo Thanh tra tỉnh

Giai đoạn 2013-2018, Thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn được giao đối với thủ trưởng các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Thanh tra tỉnh đã tiến hành thanh tra và ban hành 2 kết luận có nội dung liên quan đến việc quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.

Qua đó, Thanh tra tỉnh đã kiến nghị Sở Tài chính tăng cường quản lý các quỹ tài chính ngoài ngân sách; các tổ chức chính trị xã hội, các hội có sử dụng ngân sách trong tỉnh; xử lý kịp thời các vi phạm. Sở Tài chính đã thực hiện theo kiến nghị thanh tra, tiến hành đôn đốc các đơn vị và báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động của các quỹ tài chính ngoài ngân sách; đồng thời xây dựng kế hoạch thanh tra đối với quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước.

Thanh Tra tỉnh cũng đã có kiến nghị các sở ngành liên quan (Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính) tham mưu UBND tỉnh tổng kết rút kinh nghiệm công tác tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn tài trợ phi chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị Đoàn đại biểu Quốc hội kiến nghị Quốc hội nghiên cứu xây dựng luật nhằm quản lý các quỹ tài chính để đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật, quy định trách nhiệm và quyền hạn của các ngành, các cấp trong việc thành lập, quản lý, sử dụng quỹ ngoài ngân sách nhà nước…

Thanh Trúc

Gửi bình luận của bạn