TÂN HỒNG

Không tái đàn khi đang còn bệnh dịch tả heo Châu Phi

Cập nhật ngày: 09/10/2019 05:47:07

ĐTO - Tính đến ngày 29/9/2019, toàn huyện Tân Hồng có 269 hộ chăn nuôi ở các xã, thị trấn có heo mắc bệnh, đã tiêu hủy 3.903 con với tổng khối lượng trên 279 tấn, tình hình bệnh vẫn còn đang tiếp tục xảy ra và có khả năng kéo dài. Tuy nhiên do nguồn heo hơi trong huyện giảm mạnh, giá heo hơi có chiều hướng tăng nên một vài hộ đã tái đàn heo một cách tự phát.

Trước tình hình trên, UBND huyện Tân Hồng chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện rà soát, thống kê nắm chắc lại số hộ nuôi và tổng đàn heo trên địa bàn các xã, thị trấn. Đồng thời chủ trì phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tiến hành lập biên bản, cho làm cam kết đối với các hộ chăn nuôi tự phát tái đàn heo và không thực hiện hỗ trợ đối với các hộ tự ý tái đàn mà có heo mắc bệnh dịch tả heo Châu Phi. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương không tái đàn heo khi chưa có quyết định công bố hết dịch tả heo Châu Phi của cấp có thẩm quyền.

LÊ VY

Gửi bình luận của bạn