Tiếp tục triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động dạy và học

Cập nhật ngày: 22/09/2020 05:44:42

ĐTO - Năm học 2020 – 2021, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) tiếp tục triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025” được phê duyệt tại Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, các đơn vị trường, cơ sở giáo dục (GD) tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong GD&ĐT, hệ thống dịch vụ công trực tuyến, hệ thống bồi dưỡng giáo viên trực tuyến theo quy định của Bộ GD&ĐT.


Phụ huynh nghiên cứu thông tin về Sổ liên lạc điện tử dịch vụ vnEdu xem kết quả học tập của con trên điện thoại thông minh

Hiện nay 100% các đơn vị Phòng GD&ĐT và các cơ sở GD, các đơn vị trường đã xây dựng hệ thống website hoặc cổng thông tin thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, cập nhật thông tin liên quan đến lĩnh vực GD&ĐT. Đa số các đơn vị trường đã sử dụng, điều hành tốt, hiệu quả hệ thống phần mềm quản lý trường học trực tuyến như Vnedu, VietSchool... Sở GD&ĐT đã quán triệt các phòng chuyên môn, các đơn vị trường, các cơ sở GD tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý. Trong đó, các cơ quan quản lý GD xử lý văn bản đi và đến bằng phần mềm eOffice chuyên dụng, văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành; thực hiện các phần mềm Vietschool, Smax... hỗ trợ dạy học và quản lý; tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên môn trực tuyến. Hiện nay, các đơn vị trường, Phòng GD&ĐT đã thực hiện ngân hàng đề kiểm tra qua phần mềm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra đề theo ma trận, đảm bảo theo đúng quy định.

Cơ sở dữ liệu quản lý ngành được Sở GD&ĐT triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và được sử dụng trực tuyến trên mạng Internet, đồng bộ, thống nhất ở tất cả các nhà trường (Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT và GD thường xuyên) từ việc nhập dữ liệu cơ sở, sử dụng tại các Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT và Bộ GD&ĐT phục vụ công tác tổng hợp, thống kê và khai thác thông tin quản lý GD tất cả các ngành học, cấp học. Các đơn vị trường đã ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ, quản lý quá trình học tập của học sinh và giáo viên, đảm bảo kế hoạch dạy và học được thực hiện ổn định, mang lại hiệu quả cao. Mỗi đơn vị trường tạo điều kiện khuyến khích cán bộ quản lý, giáo viên chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác dạy và học. Mỗi giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc soạn giáo án, bài giảng, tương tác với học sinh qua các ứng dụng công nghệ thu hút học sinh quan tâm, mang lại hiệu quả tích cực trong việc tiếp thu bài học.

Sở GD&ĐT đã phối hợp với VNPT Đồng Tháp triển khai và vận hành các hoạt động họp trực tuyến trên hệ thống phòng họp ảo do VNPT Đồng Tháp cung cấp, đảm bảo công việc họp, hội nghị, hội thảo, giao ban, bồi dưỡng, tập huấn, triển khai nhiệm vụ, công tác chuyên môn. Quá trình vận hành luôn ổn định về chất lượng nội dung, hình ảnh, âm thanh. Đặc biệt, việc dạy học và hướng dẫn học sinh học tập online được các cơ sở GD triển khai thực hiện đạt kết quả bước đầu, tạo tiền đề mở rộng việc ứng dụng các modul về đổi mới chương trình, sách giáo khoa GD phổ thông qua tài khoản online cho giáo viên và cán bộ quản lý.

Trong năm học 2020 – 2021, ngành GD&ĐT đã tận dụng tối đa hệ thống trực tuyến trên mạng Internet để quán triệt toàn ngành công tác chuẩn bị cho năm học mới, chương trình khung năm học theo quy định, hướng dẫn, cập nhật các nội dung phòng, chống Covid-19 trong thời điểm bước vào năm học mới. Sử dụng hệ thống trực tuyến trên mạng Internet không chỉ phát huy hiệu quả trong phạm vi giữa Sở GD&ĐT cùng các đơn vị trường mà còn mở rộng đến các đơn vị Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố, các thành phần cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh học sinh các ngành học, cấp học. Hoạt động kết nối, giúp phụ huynh học sinh nắm được các chủ trương mới của ngành, đồng thời trao đổi với lãnh đạo Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT các thông tin thắc mắc, cần được giải đáp.

Trong tháng 9/2020, tất cả các đơn vị trường, cơ sở GD toàn tỉnh, thông qua đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm tại các đơn vị trường đã tổ chức họp, thông tin đến phụ huynh học sinh những ứng dụng công nghệ thông tin trong năm học mới. Ngoài các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy trên lớp, các đơn vị trường còn phối hợp triển khai đến phụ huynh học sinh thực hiện Sổ liên lạc điện tử dịch vụ vnEdu trên ứng dụng SMARTPHONE. Qua ứng dụng, phụ huynh chỉ cần các thao tác cài đặt, đăng nhập vào hệ thống ứng dụng để xem thông tin kết quả học tập trên điện thoại thông minh gồm các nội dung về điểm số trung bình từng môn học, điểm kiểm tra; tình hình học tập, rèn luyện của học sinh tại lớp, nhận xét của giáo viên, hạnh kiểm, nhận xét của giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, hội họp...

C.PHƯƠNG

Gửi bình luận của bạn