Thực hiện tốt công tác huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất trường học

Cập nhật ngày: 11/09/2020 12:09:39

ĐTO - Thực hiện tốt công tác dạy và học đối với từng ngành học, cấp học, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tham mưu UBND tỉnh, phối hợp với UBND các địa phương tăng cường huy động từ nhiều nguồn để đầu tư cơ sở vật chất (CSVC) trường học. Trong đó, quan tâm thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông từ năm học 2020 - 2021 ở lớp 1, đảm bảo các phòng học tổ chức dạy học 2 buổi ở cấp Tiểu học, mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1. Đảm bảo kinh phí tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý thực hiện chương trình mới; tài liệu giáo dục địa phương.


Cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh

Sở GD&ĐT đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025. Đối với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông lớp 1 năm học 2020 - 2021, số trường Tiểu học trong tỉnh dự kiến thực hiện dạy học từ 30 - 32 tiết trở lên là 290/300 trường, đạt 96,67%. Trong năm học mới, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đều quan tâm xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo phòng học, các phòng chức năng, bếp ăn, nhà vệ sinh, công trình nước sạch và mua sắm bổ sung các thiết bị dạy học còn thiếu. Đến nay, tất cả các cơ sở giáo dục trong tỉnh đều có nhà vệ sinh và công trình nước sạch.

Việc quan tâm tăng cường cơ sở vật chất của các địa phương trong tỉnh đã tạo tiền đề cho nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia các ngành học, cấp học. Đối với ngành học mầm non, tính đến cuối tháng 6/2020, toàn tỉnh có 52/180 trường đạt chuẩn mức độ 1, đạt 28,89%, tăng hơn cùng kỳ năm trước 7 trường, có 32/180 trường đạt chuẩn mức độ 2, đạt 6,94%, tăng 15 trường và 0,92%. Cấp Tiểu học có 118/285 trường đạt chuẩn mức độ 1, đạt 41,40% tăng hơn cùng kỳ năm trước 7 trường, có 6/285 trường đạt chuẩn mức độ 2, đạt 2,11% tăng 3 trường. Cấp THCS có 7/138 trường đạt chuẩn mức độ 1, đạt 5,07% tăng hơn cùng kỳ năm trước 7 trường, có 66/138 trường đạt chuẩn mức độ 2, đạt 47,93%. Cấp THPT có 2/43 trường đạt chuẩn mức độ 1, đạt 4,65% tăng hơn cùng kỳ năm trước 2 trường; 27/43 trường đạt chuẩn mức độ 2, đạt 62,79%.

Thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục, sau khi Bộ GD&ĐT ban hành các quy định về cơ sở vật chất trường học, Sở GD&ĐT đã triển khai thực hiện theo hướng vừa đảm bảo các yêu cầu của kiểm định chất lượng giáo dục, công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia, vừa đảm bảo điều kiện để triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trong giai đoạn từ năm học 2020 - 2021 đến năm học 2024 – 2025 đúng quy định. Tiếp tục tăng cường các nguồn lực đầu tư cho GD&ĐT, các địa phương đều thực hiện ổn định ngân sách giai đoạn 2017 - 2020 cho ngành giáo dục, định mức phân bổ ngân sách đảm bảo. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới cũng phân bổ đầu tư kịp thời cho các công trình trường học ở các xã theo lộ trình xây dựng nông thôn mới của các địa phương.

Sở GD&ĐT đã phân cấp cho thủ trưởng các cơ sở giáo dục được tự chủ trong xây dựng chương trình, đáp ứng nhu cầu của học sinh, theo hướng tiếp cận năng lực, phù hợp với khả năng tiếp thu của học sinh, phù hợp với tâm lý lứa tuổi các em, văn hóa các địa bàn tại từng địa phương. Đồng thời trên cơ sở dự toán ngân sách được giao, thủ trưởng cơ sở giáo dục được chủ động trong việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ cân đối để đảm bảo phần chi cho con người, điều tiết trong khoản kinh phí hoạt động hợp lý để chi thu nhập tăng thêm cho nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động. Với sự nỗ lực của toàn ngành, đến tháng 9/2020, các địa phương trong toàn tỉnh đã tập trung đầu tư phát triển GD&ĐT, đặc biệt tập trung chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để triển khai đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Chất lượng nguồn nhân lực trong ngành được nâng lên so với năm học trước.

C.PHƯƠNG

Gửi bình luận của bạn