Biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu

Cập nhật ngày: 11/09/2020 06:30:06

Hội Khuyến học và Khoa học Lịch sử huyện Tam Nông vừa tổ chức hội nghị biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu và tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ.


Tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào khuyến học khuyến tài ở huyện Tam Nông

Hơn 5 năm qua, Quỹ khuyến học huyện Tam Nông đã huy động được hơn 20 tỷ 305 triệu đồng trao tặng nhiều phần quà, học bổng chăm lo cho công tác khuyến học, khuyến tài ở địa phương. Về mô hình học tập, đến cuối năm 2019 toàn huyện có 24.563 hộ được công nhận “gia đình học tập” đạt 85,59%; có 35/60 dòng họ được công nhận “dòng họ học tập” đạt 58,33% và 58 khóm, ấp được công nhận “cộng đồng học tập” đạt 100%... Phong trào xây dựng một xã hội học tập đã góp phần phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Dịp này, UBND huyện Tam Nông, Hội Khuyến học và Khoa học Lịch sử huyện đã khen thưởng cho 13 tập thể và 26 cá nhân. Đồng thời phát động phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài và xây dựng tốt xã hội học tập năm 2020 - 2025

Hội Khuyến học và Cựu giáo chức xã An Bình, huyện Cao Lãnh vừa tổ chức phát động Tháng khuyến học năm 2020 và biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu.

Hội Khuyến học xã và Cựu giáo chức An Bình đã trao tặng trên 50 suất học bổng từ việc vận động các nhà mạnh thường quân trong và ngoài xã cho các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn. Mỗi suất học bổng trị giá từ 200.000 - 500.000 đồng, tổng trị giá đợt trao tại buổi lễ trên 25 triệu đồng.

Dịp này, UBND xã An Bình cũng đã tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của địa phương.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Hội Khuyến học và Cựu giáo chức xã An Bình đã vận động và phát triển Quỹ khuyến học được gần 95 triệu đồng, qua đó đã hỗ trợ cấp phát cho học sinh tập vỡ, học bổng, quần áo và mua bảo hiểm y tế. Trong phong trào khuyến học, xã có hơn 2.200 hộ gia đình học tập, 5 dòng học học tập, cộng động học tập, có 3/3 ấp hoạt động tốt, 5 đơn vị học tập được thành lập trong cơ quan.

TRẦN TRỌNG TRUNG-MINH TÂM

Gửi bình luận của bạn