Đánh giá tình hình thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 1 mới

Cập nhật ngày: 23/10/2020 17:41:32

ĐTO – Ngày 23/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu chủ trì buổi làm việc để đánh giá tình hình tổ chức dạy và học theo sách giáo khoa lớp 1 (Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018). Năm học 2020 - 2021 là năm học đầu tiên ngành giáo dục triển khai Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đối với lớp 1.


Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018

Đánh giá của Sở GD&ĐT cho thấy, về nội dung kiến thức, Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 có phần giảm nhẹ hơn so với chương trình năm 2000. Cụ thể, Chương trình tăng tiết đối với lớp 1, lớp 2 là để giảm tải, chứ không phải tăng tải, giúp các em học sinh học đủ 29 chữ cái và khoảng 140 vần thì mới biết đọc, biết viết. Về sách giáo khoa lớp 1 mới, trên địa bàn tỉnh có 301 trường thực hiện lựa chọn sách giáo khoa, với 45/46 đầu sách (do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt) được chọn. Trong đó, toàn tỉnh có 121/301 trường chọn bộ sách giáo khoa Tiếng Việt 1, bộ sách Cánh Diều của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.HCM chiếm tỷ lệ gần 41%.

Theo Sở GD&ĐT, trước phản ánh của dư luận về việc sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 1 của bộ sách Cánh Diều có một số nội dung chưa phù hợp, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã yêu cầu Hội đồng quốc gia thẩm định Sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 1 rà soát. Trên tinh thần cầu thị, trách nhiệm, Hội đồng thẩm định và tác giả đã thống nhất tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý để chỉnh sửa sách giáo khoa cho phù hợp hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu yêu cầu, trong những năm học tới, công tác quản lý, triển khai lựa chọn sách giáo khoa cần có sự tập trung hơn, nhất là vai trò quản lý, giám sát và phản biện của Sở GD&ĐT. Đối với phản ánh sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 1 của bộ sách Cánh Diều có một số nội dung chưa phù hợp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở GD&ĐT tiếp tục phân tích, đánh giá, nhận diện các chi tiết chưa phù hợp và đề xuất nội dung thay thế phù hợp cũng như phương pháp thực hiện; đồng thời đưa ra khuyến cáo để thống nhất áp dụng cho các trường trên địa bàn tỉnh.

D.Chinh-V.Khương

Gửi bình luận của bạn