Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, thực hiện hệ giá trị cốt lõi:

Chất lượng - Sáng tạo - Hợp tác - Trách nhiệm - Thân thiện

Cập nhật ngày: 21/10/2020 09:48:51

Năm học vừa qua, Trường Đại học Đồng Tháp thực hiện tốt 9 nhóm nhiệm vụ và 5 nhóm giải pháp cơ bản, đạt được kết quả nổi bật trên các lĩnh vực công tác, tiêu biểu là lĩnh vực: đào tạo và bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, quản trị đại học. Bước vào năm học 2020 – 2021, trường chọn chủ đề “Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo” và thực hiện hệ giá trị cốt lõi: Chất lượng - Sáng tạo - Hợp tác - Trách nhiệm - Thân thiện.


TS. Lương Thanh Tân – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Đồng Tháp trao học bổng cho tân sinh viên đạt thủ khoa khóa tuyển sinh 2020
(Ảnh: Thanh Nguyên)

Trường đã cập nhật và phát triển 29 chương trình đào tạo trình độ đại học theo hướng tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới, tiếp cận hướng phát triển năng lực người học và nhu cầu xã hội; hoạt động đào tạo sau đại học ở các chuyên ngành thạc sĩ tiếp tục phát triển, tuyển sinh chuyên ngành Quản lý giáo dục trình độ tiến sĩ khóa I với 3 nghiên cứu sinh. Hoạt động liên kết đào tạo được giữ vững về quy mô ở các hình thức đào tạo văn bằng 2, liên thông vừa làm vừa học. Hoạt động bồi dưỡng nhà giáo, bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng phát triển năng lực theo đơn đặt hàng gặt hái được nhiều kết quả khả quan.

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ, trường có 2 đề tài Nafosted, 14 đề tài cấp bộ, 2 đề tài cấp tỉnh và 68 đề tài cấp cơ sở, công bố 101 bài báo trên các tạp chí khoa học thuộc danh mục ISI, Scopus, xuất bản 25 đầu sách chuyên khảo, tài liệu tham khảo, tham gia phối hợp thực hiện 2 đề tài với các đối tác ở Ấn Độ và Thái Lan. Trường đạt 1 giải thưởng công trình Toán học, 1 giải Khuyến khích Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp; 1 giải Nhì và 1 giải Ba “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp bộ.

Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, trường ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Thanh Đảo và Công ty TNHH SaiLun (Trung Quốc), nâng tổng số thỏa thuận hợp tác với các đối tác nước ngoài còn hiệu lực của trường lên 23 văn bản, có 4 thỏa thuận hợp tác về chương trình liên kết đào tạo các ngành Quản trị kinh doanh, Khoa học máy tính và Kỹ thuật với Trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật quốc gia Cao Hùng, Trường Đại học Khai Nam, Trường Đại học Nguyên Trí, Trường Đại học Công nghệ Kiến Quốc.

Trong lĩnh vực quản trị đại học, trường thực hiện tốt công tác rà soát, đánh giá, để chuẩn bị tái cấu trúc cơ cấu tổ chức bộ máy; sử dụng biên chế hợp lý cùng với những chính sách kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của trường; điều chỉnh, ban hành mới các quy chế: quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế thực hiện dân chủ, quy chế tài chính và các quy định khác của trường phù hợp với quy định mới.

Bước vào năm học mới 2020 – 2021, Trường Đại học Đồng Tháp tiếp tục nâng cao năng lực của nhà trường trên tất cả lĩnh vực, kiến tạo hệ sinh thái quản trị đại học hiện đại trong bối cảnh tự chủ đại học; tiếp tục phát triển chương trình đào tạo, xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng, tự đánh giá các chương trình đào tạo và chuẩn bị điều kiện tham gia đánh giá một số chương trình đào tạo theo chuẩn khu vực và quốc tế; tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, ưu tiên cho các công trình mang tính ứng dụng và chuyển giao công nghệ, khuyến khích công bố quốc tế và đầu tư phát triển Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp theo chuẩn quốc tế.

Trường tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phục vụ cộng đồng và truyền thông giáo dục gắn với quảng bá hình ảnh và thương hiệu nhà trường, song song với việc đẩy mạnh hoạt động tư vấn tuyển sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo và quản lý, phát huy tính đồng thuận, tăng cường sự phối hợp và cộng đồng trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ chung của nhà trường.

Đồng thời, trường tiếp tục đầu tư ươm mầm, kiến tạo và kết nối nguồn lực hỗ trợ phong trào sinh viên khởi nghiệp, ưu tiên hợp tác với đơn vị tuyển dụng, doanh nghiệp và chuyên gia trong các lĩnh vực để cùng đồng hành trực tiếp tham gia hoạt động đào tạo, phát triển kỹ năng và giới thiệu việc làm cho sinh viên.

HIẾU TRI

Gửi bình luận của bạn