Thảm hoa vàng rực rỡ ở Vườn Quốc gia Tràm Chim

Cập nhật ngày: 12/02/2020 06:03:34

Hiện đã có khoảng 4 - 5ha cây hoa hoàng đầu ấn nở vàng rực ở Vườn Quốc gia Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp. Diện tích hoa hoàng đầu ấn tập trung nhiều khu A5 của Vườn.

Hoa hoàng đầu ấn có tên khoa học là Xyris indica L. (thuộc loại cỏ vàng Xyridaceae). Mùa hoa hoàng đầu ấn bắt đầu nở từ tháng 12 đến tháng 2 hằng năm. Với thảm hoa vàng rực rỡ của hoàng đầu ấn đã tô điểm thêm cho Vườn Quốc gia Tràm Chim sắc màu tươi đẹp và làm phong phú thêm hệ sinh thái đặc trưng của khu Ramsar Tràm Chim.

TRẦN TRỌNG TRUNG

Gửi bình luận của bạn