Trên 250 công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Cập nhật ngày: 02/10/2019 05:39:49

Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ trong nhân dân và thi đua đặc biệt, cao điểm chào mừng Đại hội gắn với các phong trào thi đua yêu nước được sự tham gia tích cực của MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân.

Kết quả đã thực hiện trên 250 công trình, phần việc gồm: 28 công trình xây dựng đường giao thông nông thôn; xây mới và sửa chữa 92 cầu bê tông; 17 công trình rải đá chống lầy; 10 công trình ánh sáng đường quê; xây dựng và bàn giao 13 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách và 120 căn nhà tình thương cho hộ nghèo; tặng 7.402 suất quà cho hộ nghèo..., tổng trị giá các hoạt động trên 12 tỷ đồng. Riêng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức khởi công và bàn giao 120 căn nhà “Đại đoàn kết” và “Tình đồng đội”; khánh thành 1 cầu giao thông nông thôn. Tổng trị giá trên 17,5 tỷ đồng. Các phong trào đã tác động lớn đến chất lượng hoạt động của MTTQ trên các lĩnh vực đời sống xã hội góp phần khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của MTTQ, niềm tin trong nhân dân ngày càng nâng lên.

Trần Thắng

Gửi bình luận của bạn