Tập huấn phần mềm hệ thống thông tin, quản lý, phục hồi chức năng người khuyết tật

Cập nhật ngày: 28/05/2018 06:18:32

Triển khai Quyết định 3815/QĐ-BYT ngày 21/8/2017 của Bộ Y tế về việc triển khai hệ thống thông tin Quản lý sức khỏe, phục hồi chức năng người khuyết tật (NKT) và Chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Đồng Tháp được sự chỉ đạo của Sở Y tế Đồng Tháp làm đầu mối triển khai các hoạt động theo từng giai đoạn cụ thể, trong đó có việc triển khai phần mềm quản lý thông tin NKT cho tuyến huyện và tuyến xã trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo đó, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh đã tổ chức tập huấn phần mềm quản lý thông tin NKT cho các cán bộ y tế của 12 Trung tâm Y tế (TTYT) huyện, thành phố trong toàn tỉnh. Lớp tập huấn giúp các học viên điều tra thu thập thông tin NKT, xây dựng cơ sở dữ liệu, thông tin liên quan đến NKT; xuất dữ liệu và báo cáo, công tác phân loại khuyết tật theo mẫu và thực hành nhập liệu trên hệ thống phần mềm của Bộ Y tế.

Qua đó, đảm bảo hoạt động điều tra thu thập thông tin và cập nhật dữ liệu vào phần mềm quản lý thông tin NKT một cách đầy đủ và chính xác giúp cho công tác quản lý, điều hành và hỗ trợ NKT về mọi mặt một cách khoa học và mang tính nhân văn sâu sắc.

Kết thúc tập huấn, các học viên thực hành khá thành thạo các nội dung được tập huấn, nhất là việc hoàn chỉnh phiếu thu thập thông tin NKT, nhập dữ liệu và quản lý các số liệu về NKT và có thể triển khai phần mềm này cho tuyến xã thực hiện.

Được biết, trong những năm vừa qua, Đảng và Nhà nước ta đã xây dựng và triển khai các chính sách, chương trình hỗ trợ NKT bao gồm: Luật NKT, các Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành Luật, Đề án trợ giúp NKT Việt Nam (2006-2010, 2012-2020) và gần đây nhất là việc phê chuẩn Công ước về Quyền của NKT.

Phần mềm quản lý đa ngành thông tin về NKT, kết nối qua internet, đưa nhận thông tin nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, cập nhật cơ sở dữ liệu nhanh, hiệu quả. Đây là phần mềm vô cùng tiện dụng giúp các nhà quản lý, các bệnh viện, các cơ sở chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng cho NKT có căn cứ để xây dựng kế hoạch, chiến lược chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng cho NKT một cách thuận lợi và phù hợp nhất, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng cho NKT theo Luật NKT.

Trọng Hoàng/nguồn TT-GDSK

Gửi bình luận của bạn