Trang mạng xã hội huyện Tháp Mười sẽ tăng thời gian tương tác với độc giả

Cập nhật ngày: 08/05/2019 05:35:46

ĐTO -Trang mạng xã hội (Facebook) được UBND huyện Tháp Mười thành lập, công bố vào tháng 10/2018. Các nội dung đăng phát: chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; các thông tin về kinh tế, xã hội, tình hình an ninh – trật tự trên địa bàn huyện.

Trung bình mỗi tháng Trang đăng tải khoảng 60 - 70 bài viết (các bài viết từ Trang thông tin điện tử huyện (thapmuoi.dongthap.gov.vn) và chia sẻ các bài viết của các sở, ngành tỉnh, Truyền hình Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp...), số người tiếp cận bài viết trung bình từ 1.000 – 2.000 người, số thích trang là 2.164 lượt, số người theo dõi là 2.222 người. Trang mạng xã hội được quản lý trực tiếp bởi quản trị viên là công chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND huyện.

Khó khăn hiện nay của trang là quản trị viên và biên tập viên chủ yếu do kiêm nhiệm nên tương tác với đọc giả đôi lúc chưa kịp thời. Huyện có hướng tập huấn, nâng cao kỹ năng chuyên môn cho đội ngũ cộng tác viên, biên tập viên; tăng thời gian tương tác với độc giả; đẩy mạnh tuyên truyền Trang mạng xã hội của huyện qua các phương tiện thông tin đại chúng.

TN

Gửi bình luận của bạn