Đẩy nhanh tiến độ điều động lực lượng Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã

Cập nhật ngày: 26/02/2020 17:58:15

ĐTO - Ngày 26/2, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh xác nhận, UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Công an tỉnh; Sở Nội vụ; UBND huyện, thị xã, thành phố về đẩy nhanh tiến độ điều động lực lượng Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã (Trưởng Công an xã) tại tất cả các xã trên địa bàn.


Điều động Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã

Theo đó, UBND huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; bố trí, sắp xếp công tác khác hoặc giải quyết chế độ chính sách thôi việc đối với các đồng chí Trưởng Công an xã là lực lượng bán chuyên trách, để điều động Công an chính quy; đảm bảo hoàn thành việc bố trí Trưởng Công an xã là lực lượng Công an chính quy ở tất cả các xã trên địa bàn trước ngày 31/3/2020.

Công an tỉnh có trách nhiệm lựa chọn Công an chính quy đủ điều kiện, tiêu chuẩn và năng lực công tác, để điều động đảm nhiệm các chức danh Công an xã, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở. UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ theo dõi việc sắp xếp, bố trí công tác khác hoặc giải quyết chế độ chính sách đối với lực lượng bán chuyên trách đang giữ các chức danh Công an xã; kịp thời hướng dẫn các địa phương thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc.

H.Ngự-T.Mai

Gửi bình luận của bạn