Nguồn vốn đầu tư trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020 đạt 83.500 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 21/10/2020 02:24:19


Đầu tư xây dựng mạng lưới giao thông nông thôn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

ĐTO - Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành 2 Nghị quyết về khuyến khích, thu hút nguồn vốn của doanh nghiệp cho đầu tư phát triển hạ tầng cụm công nghiệp, khu công nghiệp. Giai đoạn 2016 - 2019, tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư/cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 178 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư 18.000 tỷ đồng; dự kiến năm 2020, sẽ có khoảng 40 dự án đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng, nâng tổng số vốn đầu tư của khu vực tư nhân, FDI giai đoạn 2016 - 2020 lên 24.660 tỷ đồng. Tỉnh cũng đã trao giấy chứng nhận cho doanh nghiệp, trong đó nhiều dự án được triển khai thực hiện trên các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sản phẩm nông nghiệp, du lịch, phát triển đô thị, hạ tầng giao thông và logistics... Các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 đạt 83.500 tỷ đồng (tương đương 22,3% GRDP), đạt 77,3% kế hoạch vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2020.

HỒNG NGỰ

Gửi bình luận của bạn