Chi bộ 1 với nhiều cách làm hay, giải pháp thiết thực và hiệu quả

Cập nhật ngày: 05/07/2019 09:47:22

ĐTO - Chi bộ 1 (Đảng bộ cơ sở Cơ quan Tỉnh đoàn) có 14 đảng viên chính thức là cán bộ thuộc 2 ban, bộ phận của Cơ quan Tỉnh đoàn (Ban Thanh niên, Nông thôn, Công nhân, Đô thị và Văn phòng Tỉnh đoàn). Nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), thời gian qua, Chi bộ 1 triển khai nhiều hoạt động, cách làm thiết thực góp phần không nhỏ vào việc nâng cao nhận thức của CB,ĐV gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành tốt công việc được giao, chất lượng, phương pháp làm việc ngày càng khoa học, có nhiều sáng kiến trong tổ chức hoạt động, góp phần vào thành công chung của đơn vị, được Đảng ủy đánh giá cao.


Đoàn viên, thanh niên ở cơ sở tham gia chương trình tình nguyện vì “Cuộc sống cộng đồng” do Đoàn cấp trên phát động

Trước hết, công tác triển khai được Chi bộ thực hiện nghiêm túc, hiệu quả ngay từ đầu năm với đầy đủ các nội dung nổi bật: tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ; tổ chức cuộc thi, tuyên dương đảng viên tiêu biểu trong tháng; tổ chức tự phê bình và phê bình định kỳ và tự giác phê bình hàng tháng; nhận đỡ đầu lâu dài 1 đội viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường; tham gia tốt và đạt các giải thưởng cao tại hội thi tuyên truyền viên “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Đảng ủy Cơ quan Tỉnh đoàn tổ chức.

Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tính tiên phong, gương mẫu của CB,ĐV trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ được nâng lên, góp phần vào thành công chung của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi những năm qua. Hàng năm, có trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các ban, bộ phận trực thuộc chi bộ luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn giao và được các cấp, các ngành tuyên dương, khen thưởng như: Bằng khen của Trung ương Đoàn, Bằng khen của UBND tỉnh.

Chi bộ tập trung triển khai trong CB,ĐV học tập và đăng ký cách làm mới, việc làm thiết thực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Trên cơ sở đăng ký của cá nhân, chi bộ giao cho các đồng chí đảng viên là lãnh đạo các ban, bộ phận theo dõi nhắc nhở việc thực hiện và đánh giá kết quả đạt được. Qua việc thực hiện các nội dung đăng ký sẽ làm cơ sở quan trọng để đánh giá, phân loại cán bộ, công chức và đánh giá đảng viên hằng năm. Với cách làm này, đã phát huy khá tốt tính sáng tạo của cán bộ gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời đề ra các giải pháp cụ thể gắn với việc khắc phục hạn chế của cá nhân, tập thể hằng năm. Điểm nhấn nữa tại Chi bộ 1 thời gian qua là việc đưa ra những cách làm hay, giải pháp thiết thực và hiệu quả. Nổi bật như tổ chức cuộc thi tìm hiểu Điều lệ Đảng và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hình thức “Rung chuông vàng” tại mỗi kỳ sinh hoạt Chi bộ nội dung liên quan đến chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm, Điều lệ Đảng và những điều đảng viên không được làm, các nghị quyết của Đảng. Hay tổ chức tuyên dương đảng viên tiêu biểu trong tháng: mỗi ban, bộ phận tiến hành họp xét, giới thiệu 1 đảng viên tiêu biểu và gửi thành tích về chi ủy, chi ủy họp xét và bỏ phiếu chọn đảng viên tiêu biểu nhất trong tháng và tuyên dương trong họp lệ chi bộ. Qua đó, vừa giúp cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở nên gần gũi hơn, đảng viên nắm vững và hiểu rõ hơn về các nội dung liên quan đến chủ đề, đồng thời tạo cho cuộc họp chi bộ trở nên sinh động hơn, cũng như góp phần tạo động lực tích cực, khuyến khích CB,ÐV phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo Chi ủy Chi bộ 1, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt kết quả cao, trên cơ sở những nội dung cơ bản, quan điểm cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các chi bộ cần phải có nhiều giải pháp, cách thức làm sao giúp CB,ĐV vừa dễ nắm bắt, dễ nhớ, dễ thực hiện; tránh cứng nhắc, rập khuôn. Trong triển khai học tập, điều quan trọng là làm sao khuyến khích được CB,ĐV nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, trong từng công việc cụ thể cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Việc khuyến khích, động viên để từng đồng chí CB,ĐV luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao là một việc làm hết sức có ý nghĩa đối với mỗi chi bộ, vừa là động lực, vừa có giá trị rất lớn về mặt tinh thần đối với người được tuyên dương, khen thưởng, đặc biệt là các đảng viên trẻ...

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn