Hội nghị giao ban cấp ủy huyện, thị, thành ủy và tương đương quý 3

Cập nhật ngày: 10/10/2019 17:13:35

ĐTO – Chiều ngày 10/10, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban cấp ủy huyện, thị, thành ủy và tương đương quý 3 năm 2019. Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tôn Hoàng phát biểu hội nghị

Trong quý 3 năm 2019, ban thường vụ các cấp uỷ địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động năm 2019 đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Một số địa phương đánh giá và ước kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu đến cuối năm 2019 như: huyện Lấp Vò ước có 11/12 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt; huyện Tháp Mười ước có 11/14 chỉ tiêu đạt và vượt.

Sau khi tiếp thu Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ban thường vụ các cấp uỷ huyện (tương đương) đã tổ chức triển khai, quán triệt đến các cấp uỷ trực thuộc, tập trung lãnh đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; đã thành lập Tiểu ban Văn kiện, Nhân sự, Tiểu ban Phục vụ và các tổ giúp việc của các Tiểu ban; lựa chọn đảng bộ cấp xã và chi bộ trực thuộc (ngành huyện) để tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở.


Lãnh đạo Huyện ủy Lấp Vò cho biết, năm 2019 địa phương phấn đấu đạt 11/12 chỉ tiêu quan trọng

Ban thường vụ cấp uỷ cấp huyện và tương đương đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch lãnh đạo các cấp uỷ cơ sở, các ban ngành, đoàn thể huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 (rà soát, bổ sung năm 2019) và nhiệm kỳ 2020 - 2025 (quy hoạch A3). Đồng thời, thực hiện xong quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ, các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2016 - 2021 (năm 2019), quy hoạch (A3) nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo, đến nay Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã và đang phê duyệt quy hoạch cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ, các chức danh lãnh đạo chủ chốt các huyện, thị xã, thành phố và ngành tỉnh.

Ban thường vụ cấp uỷ cấp huyện và tương đương và Uỷ ban kiểm tra cùng cấp tập trung thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 bảo đảm nội dung và thời gian. Đầu năm đến nay, các cấp uỷ, tổ chức đảng thực hiện giám sát theo chuyên đề 427 tổ chức đảng cấp dưới và 608 đảng viên; kiểm tra 31 đảng viên và 3 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, kết luận có 26/31 đảng viên và 3/3 tổ chức đảng có khuyết điểm, vi phạm, trong đó 9/26 đảng viên có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật (đã thi hành kỷ luật 4 đảng viên, các trường hợp còn lại đang xem xét, xử lý theo quy định).

Dũng Chinh

Gửi bình luận của bạn