Đẩy mạnh thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị trên địa bàn

Cập nhật ngày: 14/08/2019 14:07:56

ĐTO - Đến nay, Ban Thường vụ (BTV) cấp ủy cấp huyện đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch lãnh đạo các cấp ủy cơ sở, các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 (rà soát, bổ sung năm 2019) và nhiệm kỳ 2020 - 2025 (quy hoạch A3); đồng thời đã thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, BTV cấp ủy, các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2016 - 2021 (năm 2019), quy hoạch (A3) nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo trình BTV Tỉnh ủy đã xem xét phê duyệt quy hoạch cấp ủy, BTV cấp ủy, các chức danh lãnh đạo chủ chốt các huyện, thị xã, thành phố.


Đồng chí Trương Văn Sơn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tam Nông phát biểu về việc sắp xếp một số tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị của huyện đến năm 2021

Các cấp ủy có thẩm quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tự kiểm tra, rà soát tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy định, theo đó kịp thời chấn chỉnh trong công tác cán bộ theo Kết luận số 48 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII). Cụ thể: huyện Tam Nông hủy quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với 4 trường hợp không đủ tiêu chuẩn theo quy định; BTV Thị ủy Hồng Ngự xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề về công tác cán bộ, trước mắt là các địa phương có nhiều sai sót trong công tác cán bộ từ tháng 6/2012 đến 31/3/2018; huyện Hồng Ngự có 3 trường hợp bổ nhiệm, điều động thiếu tiêu chuẩn và 2 trường hợp thiếu quy trình xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện, đến nay đã xử lý xong, bảo đảm theo quy định.

BTV cấp ủy cấp huyện (tương đương) và Ủy ban kiểm tra cùng cấp tập trung thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 bảo đảm nội dung và thời gian. Qua kết quả kiểm tra, huyện Cao Lãnh đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 6 đảng viên; huyện Tân Hồng thi hành kỷ luật 7 đảng viên (khiển trách 2, cảnh cáo 3, khai trừ 2 đảng viên); huyện Tháp Mười xử lý kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng 2 đảng viên;... Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời nhắc nhở khắc phục hạn chế, xử lý cán bộ, đảng viên khi có sai phạm, góp phần giữ kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Nhìn chung tình trạng đảng viên vi phạm kỷ luật vẫn còn xảy ra nhiều nơi mặc dù số lượng có giảm so với cùng kỳ năm 2018, đáng chú ý, có nhiều đảng viên vi phạm thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước. Trong 6 tháng đầu năm 2019 thi hành kỷ luật đảng theo thẩm quyền 22 đảng viên vi phạm (có 7 cấp ủy viên), giảm 18 đảng viên so với cùng kỳ năm 2018.

Các cấp ủy địa phương đã tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU về thí điểm sắp xếp một số tổ chức, bộ máy trong hệ thống chính trị tỉnh đến năm 2021 bảo đảm yêu cầu, nhất là việc kiêm nhiệm các chức danh, đến nay thực hiện xong Trưởng Ban Dân vận cấp ủy cấp huyện đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Trưởng Ban Tuyên giáo cấp ủy cấp huyện đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị được 11/12 đơn vị (còn huyện Tháp Mười); Trưởng Ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện đồng thời là Trưởng Phòng Nội vụ được 6/12 đơn vị (trong đó thực hiện Phó trưởng Ban Tổ chức đồng thời là Trưởng Phòng Nội vụ tại TX.Hồng Ngự, huyện Tháp Mười). Đối với cấp xã, Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND được 38/144 xã, phường, thị trấn. Trong đó, TP.Cao Lãnh được 10/15; TP.Sa Đéc được 2/9; huyện Châu Thành được 2/12; Lấp Vò 2/13; Lai Vung 3/12; Cao Lãnh 3/18;...

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn