Công khai nhiều nội dung để công chức, viên chức giám sát bằng nhiều hình thức

Cập nhật ngày: 24/02/2021 06:13:11

ĐTO - Theo Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh, thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh đã quan tâm tổ chức triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Từ đó đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của đội ngũ công chức, viên chức (CC, VC) và người lao động. Ban Vận động thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Sở NN&PTNT đã công khai những nội dung để CC, VC và người lao động biết, tham gia ý kiến, giám sát kiểm tra, bằng nhiều hình thức như: niêm yết tại cơ quan, thông báo tại hội nghị CC, VC, gửi văn bản điện tử thông qua hệ thống mạng nội bộ đến từng CC, VC biết và tham gia đóng góp ý kiến.

Qua đó, đa số CC, VC đã phát huy được vai trò trách nhiệm của mình trong đóng góp xây dựng cơ quan, đơn vị; nâng cao tinh thần trách nhiệm, làm việc có năng suất, chất lượng, chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ đối với 4/7 đơn vị trực thuộc; Giám đốc sở phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị CC, VC, người lao động cuối năm đúng quy định; họp giao ban hàng tháng, quý, 6 tháng để trao đổi, bàn thảo các nội dung công việc quan trọng có liên quan đến nhiệm vụ của Sở.

Đặc biệt, lãnh đạo Sở NN&PTNT quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho Công đoàn và Ban Thanh tra nhân dân thông qua các hình thức phù hợp đại diện tiếng nói của CC, VC và người lao động đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền, CC, VC và người lao động, đồng thời thực hiện vai trò kiểm tra, giám sát, phản biện. Trong năm 2021, Ban Vận động thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Sở và việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đồng thời xây dựng đội ngũ CC, VC trong sáng về đạo đức, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; duy trì việc tiếp xúc, gặp gỡ CC, VC theo định kỳ và đột xuất; công khai, minh bạch việc sử dụng tài chính của Sở kịp thời đúng quy định.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn