Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Nông dân

Cập nhật ngày: 04/09/2019 11:10:36

ĐTO – Ngày 4/9, tại TP.Cao Lãnh, Trường Cán bộ (Hội Nông dân Việt Nam) phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Nông dân tại tỉnh Đồng Tháp.


Thạc sĩ Vũ Ngọc Bình – Hiệu trưởng Trường Cán bộ (Hội Nông dân Việt Nam) hướng dẫn nghiệp vụ tại lớp bồi dưỡng

Tham gia lớp bồi dưỡng có 70 cán bộ Hội Nông dân tỉnh, huyện và xã trên địa bàn. Trong thời gian khoảng 20 ngày, cán bộ Hội 3 cấp được nghe các giảng viên Trường Cán bộ hướng dẫn 27 chuyên đề như: Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Hội; công tác kiểm tra của Hội Nông dân; tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân…


Các cán bộ Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh tham gia lớp bồi dưỡng

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội các cấp trong tỉnh.

Dũng Chinh

Gửi bình luận của bạn