Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp

Thực hiện tích cực, toàn diện Cuộc vận động 50

Cập nhật ngày: 31/08/2019 04:43:02

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức hội nghị sơ kết cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (Cuộc vận động 50), giai đoạn 2015-2019.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, 5 năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Đồng Tháp đã quán triệt tốt Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, hướng dẫn của Ban chỉ đạo Cuộc vận động (CVĐ) 50 của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP về tổ chức thực hiện cuộc vận động trong tình hình mới. Bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, CVĐ đã thúc đẩy phong trào thi đua toàn diện, mở rộng đối tượng đến mọi ngành, mọi cấp; đồng thời phát huy tiềm lực ý chí, tinh thần của tập thể và cá nhân trong toàn đơn vị cùng thực hiện công tác kỹ thuật góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quân đội, đáp ứng yêu cầu chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an toàn về người, vũ khí, phương tiện, trang bị kỹ thuật và an toàn giao thông...

Về phương hướng trong 5 năm tới, BĐBP tỉnh xác định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện CVĐ toàn diện và có bước phát triển mới; chú trọng nghiên cứu, đổi mới tư duy, phương pháp tiến hành làm cho CVĐ trở thành hoạt động thường xuyên của các ngành, các cấp, các đơn vị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của mọi tổ chức, cá nhân, gắn thực hiện CVĐ với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua quyết thắng và các CVĐ trong toàn quân.

Đại tá Nguyễn Quang Định - Phó Chỉ huy trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện CVĐ 50 của BĐBP Đồng Tháp nhấn mạnh, để thực hiện tốt CVĐ, thời gian tới, các phòng, ban, đơn vị trong BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng ủy Bộ tư lệnh BĐBP và Đảng ủy BĐBP tỉnh về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật bảo đảm đồng bộ, kịp thời, đầy đủ, phục vụ tốt nhất cho thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới. Các loại VKTBKT hiện có như súng, đạn, xe ô tô con, xe vận tải, xe mô tô 2 bánh, ca nô, xuồng máy và các loại trang bị kỹ thuật khác, nhất là VKTBKT mới phải được khai thác, sử dụng hết tính năng, tác dụng, hiệu quả, bảo đảm an toàn, thường xuyên duy trì tốt hệ số kỹ thuật cho các đơn vị sẵn sàng chiến đấu. Chỉ huy các đơn vị chủ động tham mưu, đề xuất, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện CVĐ với các nội dung, hình thức sáng tạo, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, thi đua, khen thưởng động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo trong quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông...

Dịp này, Bộ chỉ huy BĐBP Tỉnh đã tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ 50 giai đoạn 2015 – 2019.

Nguyễn Phú Quý

Gửi bình luận của bạn